Téma: Ministryni Schillerovou nezajímají názory podnikatelů na EET?

Pondělí, 22. 1. 2018, 21:24

Ministryně Schillerová oznámila záměr sejít se se zástupci některých podnikatelských spolků a jednat s nimi o úpravách zákona o evidenci tržeb. K jednání si vybrala jen ty spolky, jejichž předsedové pomáhali tvořit zákon o evidenci tržeb a dlouhodobě EET podporují.

Jsme přesvědčeni, že má být slyšen i názor oponentní, který podle nás zastávají statisíce podnikatelů a živnostníků. Proto jsme dopisem vyzvali paní ministryni, aby nás přizvala k jednání. Alena Schillerová nám poslala zamítavou odpověď s tím, že by to byla ztráta času.

Posíláme tedy paní Schillerové druhou výzvu k jednání. Používáme formu otevřeného dopisu, protože máme za to, že by veřejnost měla být informována.

Otevřený dopis ministryni financí Aleně Schillerové:

Vážená paní ministryně,na mou žádost o jednání o změnách EET jste odpověděla zamítavě s tím, že by to byla ztráta času. To považuji za neakceptovatelné, proto svou žádost opakuji. Dovolte, abych Vám svůj postoj vysvětlil.

Již ve fázi příprav zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a prosazování EET jste nechtěli slyšet žádné argumenty zpochybňující EET a nepřipouštěli jste jiné než vlastní názory. Vy ani vaši předchůdci jste se nesešli s oponenty a nevyslechli jste jejich zdůvodnění kritiky EET.

Po třech letech se situace nijak nezměnila, a stále odmítáte vyslechnout argumenty proti EET. Chápu, že setkání s oponenty můžete vnímat jako ohrožující pro Váš projekt, protože by mohly zaznít argumenty, které se Vám budou obtížně vyvracet, a po osobní diskuzi, kdy byste musela reagovat na řadu věcných a podložených faktů, byste se už nemohla tvářit, že neexistují nebo že jsou marginální.

Prokázalo se již, že EET nepřinesla zlepšený výběr daní ani nenarovnává podnikatelské prostředí. Prokázalo se, že EET byla a je výhradně politickým projektem, kterým Vaše vláda zvyšuje svou moc nad malými podnikateli a živnostníky. Proto jsme, jak správně uvádíte, my, a s námi statisíce podnikatelů a živnostníků, proti EET a chceme dosáhnout jejího zrušení.

Odvoláváte se na jednání se zástupci podnikatelů, a to těch, kteří Vás a EET věrně podporují. Oni však zastupují jen malou část podnikatelů, proto byste měla vyslechnout druhou část, která EET odmítá. Navíc je důležité zmínit fakt, že jen petici proti EET podepsalo více lidí, než jaký je v součtu počet členů oněch „nejvýznamnějších profesních a podnikatelských sdružení“, o která se opíráte.

Paní ministryně, znovu Vás žádáme, abyste nám nabídla termín pro jednání o EET. Abychom prokázali dobrou vůli, kterou u státu nenacházíme, nebudeme při jednáních trvat jen na zrušení EET, ale přineseme i vlastní návrhy na novelizování zákona o evidenci tržeb.

Za Podnikatelské odbory – Unii podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.

Radomil Bábek, předseda výboru

Podnikatelské odbory

« zpět do rubriky