Téma: Lidská práva, pohlavní různorodost a zrůdnost multikulturalismu

Neděle, 3. 12. 2017, 9:22
Je v podstatě lhostejné na jakém základě vznikla idea lidských práv. Ve smyslu dějinného vývoje k tomu došlo a lidská práva byla postavena jako univerzální, univerzální proto, aby nedocházelo k diskriminaci nějaké skupiny obyvatel

Jako každá myšlenka vedoucí k určitému pozitivu byla tato postupem času zašlapána a znehodnocena. Univerzalita přestala fungovat s příchodem různých aktivistických skupin a „bojovníků za lidská práva. Univerzalita přestala platit ve jménu specifik. Naposledy to je vidět ve Francii, kde ze sochy papeže Jana Pavla II., musí být odstraněn křiž, protože to odporuje laicismu Francie, zatímco burkiny na plážích jsou lidské právo na způsob oblékání, přestože burkiny jsou jasným náboženským symbolem. V Německu se zpochybňuje chování muslimů na policejní škole, stejně jako to, že hřiště s mešitou je vydáváno za středověky islámský hrad, bez ohledu na to, že kolem islámských pevností nebyly čtyři minarety, protože ty byly a jsou součástí mešit. Okecat se dá vše, ale nikoli z odborného a historického hlediska a nauky různých náboženství.

Německo schválilo třetí pohlaví, tedy spíše německý ústavní soud. Je to málo, protože dle LGTB existuje mnoho pohlavních skupin. Různorodost je krásná, například na zahradě, kde jsou desítky květin. Nicméně, realita je taková a to i biologického hlediska, že pohlaví existují dvě. Mužské a ženské. To ostatní jsou deformace. To není nic proti lidem, kteří se cítí ženou v mužském těle, či naopak. Tito lidé si nezaslouží svoje psychické problémy vydávat jako další sexuální orientaci, ale spíše pomoc. Protože jejich problém je v psychické rovině a nikoli fyzikální. Navíc je děsivě, že v poslední době se objevují názory legalizovat pedofilii. Otázkou je kam to vše povede.

Paradoxní také je, že lidé protestující proti islámu, jsou nazývání xenofoby, islamofoby a rasisty.Když vezmu, že xenofobie je strach z neznámého, rasista je člověk jehož ideologie je determinující a určující jeho jednání a fobie je iracionální strach z neznámého a nepoznaného tak musím vše odmítnou. Islámofobie není strach z neznámého, ale je to poznaná historická skutečnost a nejen historická, ale také současná. Stejně tak rasismus, pod kterým se skrývá velmi často skutečnost založená nikoli na tom, že někdo je černoch, cikán atd. Nejde o rasismus v pravém smyslu, ale o určitý odstup a despekt vůči těmto skupinám na základě jejich chování. Jenomže, stačí neříci A, aby platilo B.

Nejlépe to je vidět na zjištěni komise OSN, kde jsme kritizování za špatné chování vůči Romům. Neděláme nic proti tomu, aby se zlepšila jejich životní úroveň. Ovšem nikde se již neobjevuje, že Romové zdevastovali sídliště v Mostě, že mají sociální podporu, která jim umožňuje nadstandartní zařízení bytů apod. Tohle není žádná fake zpráva, Stačí se podívat na jejich zařízená bytů ve Valašském Meziříčív domě nazývaném Dům hrůzy, z čehož tam dělá 10 procent obyvatel a zároveň si uvědomit, že Romové, kteří vystudovali vysokou školu a něco dokázali se od svých soukmenovců distancují.

Idea multikultulturalismu staví na určitém obohacení kultur, ale ne na té bílé evropské. Je to stejné jalo s lidskými právy. Jenomže ono to je horší. Multikulturalismus nestojí na rovnosti, ale prosazovaní všeho co je proto evropské civilizace a na špatnostech evropské civilizace. Kolonialismus, rasismus podrobování si národu. Jenom evropská civilizace. Přestože tohle je dané všem kulturám a zatímco většina lidí tohle chápe a uznává rovnost lidí a lidských ras, tak multikulturalisté rozdělují lidi do ras. Černoši, Indiáni, Romové potřebují pomoc. Ptám se proč, když podle jejich ideji jsou si všichni lidé nejen rovní, ale i na stejné úrovni?

A dle mého největší paradox dějin spočívá v tom, že ti skuteční rasisté se staví jako obhájci lidských práv. Pravice je dnes odsuzována a levice je ta progresivní. V USA za odstranění otroctví bojovala pravice, levice byla proti a obhájcem otroctví. Byla to levice, která porušovala lidská práva a nikoli pravice. Byla to pravice, která prosadila vznik státu Izrael a je to levice, která podporuje společně s muslimy jeho zničení.

Jenomže co to je platné vědět, když Vás umlčí nálepkami.

Martin Kavka

blog.idnes.cz

« zpět do rubriky