Téma: Konec roku ve znamení nadcházející totality liberalismu

Sobota, 30. 12. 2017, 3:28

Spojení liberální a totalitní zcela jistě vypadá jako oxymóron. Přesto se ve jménu liberalismu začíná zakazovat vše, co se nehodí novodobým levicovým ideologům, kteří socialismus nahradili liberalismem.

Asi nemá smysl opakovat definici toho co je liberalismus. Nejlépe je tento termín definován rakouskou ekonomickou školou. Je to svobodný proud myšlenek, které se střetávají ve svobodné konfrontaci, přičemž se myšlenkové proudy vzájemně obohacují. A myšlenky a ideje, které se ukáží jako neživotaschopné jsou postupně nahrazovány jinými, v praxi použitelnějšími. Bohužel, takhle současná liberální demokracie nefunguje. Ostatně jako nefunguje nic s přívlastkem. Demokracie buď je anebo není. Stejně tak tomu je s liberalismem.

Jak funguje liberální demokracie v praxi? Nefunguje. Spíše než liberální demokracie by bylo příhodnější nazvat současnou dobu aktivistickou totalitou, které se podřizují politici a následně implikují do zákonu „aktivistické dobro“, případně se vytvoří politický tlak na společnost s novou, uměle vytvořenou poptávkou. Příkladem může být zcela nedávná a dodnes běžící akce #metoo. Nic z toho by ovšem nemohlo být bez vydatné pomoci novinářů, kteří místo informování se staví do pozice novodobého inkvizičního tribunálu. Protože nejde o to přinést informaci, ale přiřadit i ji význam. V případě shody s ideologii význam pozitivní, v opačném případě je třeba nejen přiřadit informace negativní náboj, ale je potřeba nositele informace vylíčit v co nejhorším světle. Americký prezident by mohl vyprávět. Podle levicové ideologie je nositelem všeho zla. Od nacismu, rasismu až po vraždění nemluvňátek.

Podobně se tomu má s islámem. Nelze poukazovat, že islám je násilná nabožensko-politická ideologie, která je příčinou všech islámských útoků v Evropě za poslední roky, aniž by ten kdo na to poukazuje nebyl v médiích vláčen jako extremista, nejlépe pravicový. Ale protože islám moc dobře od všech těch islámských útoků nejde oddělit, tak se vymyslel novy výraz. Islamismus. Což má vzbudit dojem, že nejde o nic co by islám obsahoval, ale islám je zneužíván skupinou islámských fanatiků, nejlépe, jak je po každém takovém útoků zdůrazňováno, psychicky nemocných. Stačí vytvořit slovo a mnozí žijí v dojmu, ze tomu tak je i skutečně. Zvláště po patřičné mediální masáži. A kdo s tím nesouhlasí tak je zaškatulkován a společenský znemožňován.

Podobně je nepatřičně hájit tradiční rodinu, případně rozdělení na mužské a ženské role, přestože i aktivistických snaživcům musí být jasné, že muž rodit nemůže a žena v dolech tahající padesátikilové břímě je nesmysl. Ale úkol musí být splněn. Muž prostě nesmí být mužem v tradičním slova smyslu, ale musí se částečně transformovat do ženy. Žena pak musí být něco jako mužatka, která má tu smůlu, že rodí děti. Prostě genderový cirkus okořeněný tím, že v mnoha státech už existuje i třetí pohlaví. Což ovšem nebrání aktivistům ve vytváření dalších a dalších. Nesouhlasíte? Právě jste se zařadili do stejné skupiny jako ti, kteří jsou již delší dobu trnem v oku všem nositelům progresivních a neotřelých myšlenek. Zařadili jste se do skupiny xenofobních, netolerantních jedinců, kteří zastávají takové fašistické myšlenky, jako že rodina je základem a rodina jsou muž, žena a děti.

Všimněte si, že ti co se ohání liberalismem a liberální demokracii nediskutují o svých idejích, ale prosazují je. Stejně tak nediskutují se s svými oponenty, ale nálepkují je. Něco podobného zde bylo před rokem 1989, kdy konstruktivní dialog a konfrontace myšlenek musela být v duchu dané doby. Tedy komunistické totality. Jinak to znamenalo společenské deklasování dotyčné osoby a mnohdy i kriminál. Zatím tak daleko nejsme, ale mílovými kroky se k tomu přibližujeme. Byť pod rouškou demokracie.

Proto si přejeme ať příští rok nezvítězí pravda a láska s prázdnými pojmy, ale Pravda a Láska s obsahem, který jim náleží.

Martin Kavka

blog.idnes.cz

« zpět do rubriky