Téma: Kolika slunovratů bychom se asi dožili?

Sobota, 6. 1. 2018, 3:28
Na všechny strany je propírána imigrace. Mnohé Evropské země měly ve světě své kolonie. Mám nepřesvědčitelnou jistotu, že to pro tyto země bylo přínosem a přítomnost Evropských kolonizátorů je pozvedla na mnohem vyšší úroveň.

Dnes jsme v pozici plačících a v prsa se bijících, neschopných, nemajících vlastní názor. Je to skutečně dobře, jsme opravdu tak zdegenerovaní nebo jen musíme takoví být?

Nemohu mluvit za Brity, Francouze, Španěly, Portugalce, Belgičany, Holanďany, Němce, Rusy, ale jsem přesvědčen, že všichni jsme stejní, jen někteří měli lepší geografické možnosti. Všichni byli velmi schopní. Něco z těch kolonií vyčerpali, jinak by to ani nedělali, přesto tam zanechali mnohem víc. Pokus o civilizaci, pravicovou civilizaci.

Komunismus tomu udělal utrum. Kolonie se prohlásily samostatnými státy a anarchie a totalita místních vládců započala. Najednou je nikdo do ničeho netlačil, myslili si, že ten dobrý život vzniká sám od sebe a již nemusejí pracovat na ty hnusné kolonizátory. Prozření bylo kruté a teď v těch hnusných kolonizátorech vidí svou záchranu.

Co by řekl rozumný člověk? Co jste si navařili, to si snězte. A to je ještě velmi slušné.

Skutečně máme povinnost tyto lidi přijímat? Řekl bych, že nemáme, ale můžeme, pokud jsou tak dobří, svěřme jim nejdůležitější technické, říkám to proto, že jsem technik, vymoženosti naší civilizace. Dejme jim do rukou průmysl, jadernou energetiku, komunikace. A teď je na pořadu otázka v nadpisu.

Politická korektnost a pozitivní diskriminace nám nedovolí říct, že to jsou paraziti, kteří nevyužili svých příležitostí a jak jsem podotkl v jednom předchozím článku, měli k tomu desateronásobně lepší podmínky než my. K čemu ta falešná humanita?

Tento článek byl napsán o letním slunovratu roku 2015, od té doby se poměrně dost věcí změnilo. Atentáty s desítkami mrtvých jsou na denním pořádku, tyto zprávy již nikoho nepřekvapují, natož aby šokovaly, stávají se běžnými, jakože včera pršelo a zítra bude svítit Slunce. Až na nepatrné výjimky jsou jejich pachateli vyznavači Svaté knihy, zvané Korán. Takže, co jsme si navařili, to si snězme. Evropa se svou bezpečností blíží Blízkému východu a pokud nepodnikneme rázné kroky, tak se tím Blízkým východem i stane. Paradoxně je zde několik států, prý z "Východu", které mají s komunisty dostatek zkušeností a nechtějí takové hordy pustit na své území. Opět jsme ti špatní, ti zpátečničtí, kteří nechápou ty pravé, Evropské "hodnoty". Já tedy fakt nechápu a ani chápat nechci.

Jaromír Hlubek

blog.idnes.cz

« zpět do rubriky