Stavba Cyklostezky Rokytenka začne už za pár dnů

Cyklostezka
Cyklostezka
Středa, 3. 7. 2019, 22:35
Před několika dny byl vybrán dodavatel stavby první etapy Cyklostezky Rokytenka. Stavební práce by ve „staré“ Rokytnici měly začít v červenci. Město vyhlásilo na stavbu první etapy Cyklostezky Rokytenka veřejnou soutěž, do které se přihlásily tři stavební firmy. Po vyhodnocení nabídek se dodavatelem stavby stane vsetínská společnost TM Stav, která nabídla nejnižší cenu, a to 3,9 milionu korun bez DPH.

Před několika dny byl vybrán dodavatel stavby první etapy Cyklostezky Rokytenka. Stavební práce by ve „staré“ Rokytnici měly začít v červenci. Město vyhlásilo na stavbu první etapy Cyklostezky Rokytenka veřejnou soutěž, do které se přihlásily tři stavební firmy. Po vyhodnocení nabídek se dodavatelem stavby stane vsetínská společnost TM Stav, která nabídla nejnižší cenu, a to 3,9 milionu korun bez DPH. Město tyto prostředky vynaloží z vlastního rozpočtu. „I přesto, že jsme splnili všechny požadavky pro přidělení dotace z Fondu dopravní infrastruktury, vzhledem ke snížení celkové alokované částky nebyla naše žádost uspokojena. Proto se stavbou první etapy začneme za vlastní peníze,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

Tato úvodní etapa stavby cyklostezky, která bude společná pro cyklisty i chodce, započne na úrovni radaru pro měření rychlosti poblíž prodejny potravin a bude pokračovat směrem na Lhotu u Vsetína. První úsek končí křižovatkou do areálu Kotrla. Součástí stavby bude i veřejné osvětlení, nová betonová lávka přes Janišovský potok a stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí. „Nejprve dojde ke stavbě samotné stezky, na kterou bude navazovat stavba nové lávky. K té dojde pravděpodobně až příští rok,“ uvedl starosta a dodal, že případné přerušení stavby může způsobit nepříznivé počasí v zimním období. Smluvně je termín dokončení stanoven na konec února 2020. V dalších letech se počítá s pokračováním stavby cyklostezky podél hlavní silnice na Zlín, a to částečně po ocelové lávce mezi areálem Kotrla a silnicí I/69. „Vsetínská“ část cyklostezky by se měla na hranici katastru napojit na stezku budovanou obcí Lhota u Vsetína.

Jiří Žůrek

« zpět do rubriky