Město Ostrava zpřístupňuje svou infolinku osobám se sluchovým postižením

infolinku
infolinku
Pátek, 6. 11. 2020, 14:31
K covidové infolince, kterou na pomoc občanům provozuje Městská policie Ostrava, nyní město zřizuje další krizový kontakt, tentokrát pro neslyšící. Ten usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma

K covidové infolince, kterou na pomoc občanům provozuje Městská policie Ostrava, nyní město zřizuje další krizový kontakt, tentokrát pro neslyšící. Ten usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma. Odkaz infolinky s logem pro neslyšící je umístěn v kontaktech na hlavní stránce webu města www.ostrava.cz.

„Pro nás všechny je současná doba složitá a stresující. Jsou ale skupiny lidí, kterým už tak náročné období ještě ztěžuje nějaký hendikep, ať už zdravotní, věkový, nebo psychický. Hledáme možnosti, jak jim situaci ulehčit. Už linka městské policie ukázala, že lidé potřebují nasměrovat v mnoha aktuálních životních situacích, s nimiž si v návaznosti na současná, rychle se měnící opatření nevědí rady. Nyní začínáme poskytovat potřebné informace také neslyšícím formou on-line doslovného přepisu telefonního hovoru, zatím ve zkušebním dvouměsíčním provozu. Po vyhodnocení se rozhodneme, jestli ji zavedeme na delší období, “ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Službu on-line přepisu, určenou hlavně lidem, kteří jsou nedoslýchaví nebo ohluchlí, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce, město zprovoznilo v tomto týdnu ve spolupráci se společností Transkript Online. Funguje velmi jednoduše, využívá simultánní přepis mluvené řeči. Odkaz na ni najdou klienti na webu města.

"Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat redukovanou, zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost. Pomůže i cizincům s jen částečnou znalostí češtiny," objasnil za společnost Transkript Online Zdeněk Bumbálek.

Vyvolání služby je velmi jednoduché. Klient na webu města vyhledá odkaz infolinky s logem pro neslyšící, který je umístěn do rolovací sekce Kontakty na hlavní stránce www.ostrava.cz/cs a také do podstránky Kontakty v části Úřad www.ostrava.cz/cs/urad/kontakty. Po kliknutí na symbol „online přepis“ napíše do políčka své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“.

 

Po přijmutí příchozího hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit, který se mu zobrazí v okně pro přepis. Poté, co se přepisovatel spojí s operátorem infolinky, sdělí mu, že volá klient, který bude využívat službu přepisu řeči, proto může z důvodu čtení textu docházet k nepatrnému zpoždění v jeho reakcích. Samotný rozhovor mezi klientem a operátorem již probíhá zcela standardně, přepis řeči operátora sleduje klient po celou dobu hovoru na webové stránce.

 

Občané města využívají také infolinku městské policie, která je na čísle 601 297 870 v provozu nonstop. Proškolený personál vyřídil od 19. října už desítky dotazů. Lidé se ptají, jak mají postupovat, když jim vyšel pozitivní test na onemocnění covid-19 a přitom žijí ve společné domácnosti s rodinnými příslušníky, kteří jsou v pořádku, upřesňují si, kde všude mají povinnost nosit roušky, hledají technickou podporu pro zprovoznění aplikace e-rouška, upřesňují si služby týmů odebírajících vzorky pro testy i potřebnost testů v různých situacích, zjišťují správný postup po objevení příznaků nemoci či žádají zajištění nákupu.  

« zpět do rubriky