V Ostravě se lidé mohou těšit z dalšího nově upraveného parku, tentokrát ze Smetanova sadu v Mariánských Horách

Smetanův sad
Smetanův sad
Úterý, 19. 10. 2021, 13:30 - Smetanův sad v Mariánských Horách prošel velkými úpravami. Pracovalo se nejen na nové zeleni, ale hlavně na změně povrchu chodníků a jejich trasování. V parku je také nové veřejné osvětlení a vyměněn mobiliář.

„Od začátku jsme návrh na celkovou úpravu parku diskutovali nejen s obyvateli okolních domů, ale také se zástupci střední školy. Park by měl sloužit nejen pro rodiče s dětmi a seniory, kteří zde bydlí, ale také pro studenty místní školy, kteří zde tráví volný čas během nebo po skončení výuky. Proto jsme park rozdělili pomyslně na dvě části. Část, která je blíže k panelové zástavbě, by měla sloužit právě více pro rodiny, vydlážděná zóna u vstupu od budovy střední školy by měla poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů,“ vysvětlila Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

V průběhu revitalizace parku byly položeny nové asfaltové povrchy a provedeno dláždění některých pěších tras a ploch. Páteřní trasa vede nově tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších, a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin. Chodníčky v centrální části jsou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene, část zpevněných pochozích ploch je z probarveného asfaltu.

„K rekonstrukci pěších tras jsme přistoupili víc než citlivě. Cílem bylo nepoškodit kořenový systém vzrostlých stromů, abychom je nemuseli kácet, proto jsme nechali starý asfaltový povrch chodníků odebrat ručně. Původní aleje jsme doplnili novými druhy stromů a keřů a na vybraných místech vysadili trvalky, traviny a cibuloviny,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Dokončena byla sanace dřevin, přičemž nejdůležitější byly úpravy vzrostlých stromů, které tvoří dvě hlavní parkové aleje. Ty zůstaly zachovány, doplnilo je sedm nově vysazených javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá, čtyři jeřáby oskeruše, osm listnatých keřů dřínu obecného a živý plot s tisem červeným, který zakrývá oplocení, za nímž se nachází zahrady rodinných domů. Provedena byla modelace terénu, jejímž cílem bylo vytvořit přívětivé, přírodě blízké prostředí. Následně byly vysazeny stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Okrajová výsadba trvalek doplnila pískoviště, modelovat travnaté plochy pomohly kamenné sedací zídky u školy. Celkem bylo nově založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek.

Instalovány byly zídky k posezení, umístěné poblíž školy, i nové, moderní lavičky z kamene nebo z tropického dřeva. Hotova je výměna veřejného osvětlení, v části určené pro rodiny bylo vybudováno pískoviště, umístěna byla umělecká díla, neschází stojany na kola a odpadkové koše.

„Když se podíváme do historie, tak víme, že původně zde stával hřbitov. Ten byl v roce 1920 zrušen, zdemolována byla i zdejší kaple. Sad vznikl podle návrhu zahradního architekta Františka Škrobánka. Nový park v podobě veřejného sadu získal své dnešní jméno díky návrhu mariánskohorských sokolů. V roce 1924, ke 100. výročí narození Bedřicha Smetany, byl v sadu odhalen jeho pomník z dílny pražského sochaře a medailéra Josefa Vašaty. Později památník přemístili k divadlu Antonína Dvořáka, kde stojí dodnes. Smetanův sad poslední léta chátral, zeleň byla neudržovaná, chodníky popraskané. Proto jsme se rozhodli jej celý změnit. Nezapomněli jsme ani na odkaz skladatele Bedřicha Smetany,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Názvy symfonických básní Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast byly vytesány do kamenných desek ve zpevněné ploše centrální části, v dřevěných opěradlech laviček byly vypáleny takty z Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Hubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství.

Projekt realizoval vítěz veřejné zakázky, společnost MVEX stavby v souladu s návrhem architektky Ivety Seitzové z Ateliéru Genius Loci. Následnou péči o rostliny zajišťuje firma Ostravské lesy a zeleň, která také provedla úvodní sanaci dřevin a měla na starosti sadové úpravy. Celkové náklady na revitalizaci Smetanova sadu činily 10,8 milionu korun včetně DPH. Park již začal sloužit veřejnosti.

Úprava Smetanova sadu je další z realizací takzvaných zelených projektů, které jsou součástí strategického plánu města Ostravy. Postupně se zvelebují a rozšiřují parky, sady, veřejná prostranství napříč celým městem. Hotova už je úprava okolí mostu Miloše Sýkory po hradní lávku, Farská zahrada za biskupstvím v centru i úprava prostranství před kavárnou na Prokešově náměstí. Připravují se parkové úpravy za poliklinikou v Hrabůvce, u Zámku v Zábřehu, revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi, lesoparku Benátky a Hulváckého kopce v Mariánských Horách a Hulvákách, Pustkoveckého údolí, Cesta vody a Park nad rybníkem ve Výškovicích a ozelenění Sokolské třídy. V letošním roce byla doplněna smíšená trvalková výsadba v Moravské Ostravě a Přívoze, ve Slezské Ostravě, v Mariánských Horách a Hulvákách, Ostravě-Jihu, Vítkovicích, Porubě, Svinově a Staré Bělé; celkově byly v sedmnácti lokalitách vysazeny trvalky a cibuloviny na ploše 6 000 m². Dalšími etapami pokračuje revitalizace břehů řeky Ostravice, které se postupně mění na vyhledávanou rekreační oblast Ostravy.

Smetanův sad
Smetanův sad
Smetanův sad
Smetanův sad
Smetanův sad
Smetanův sad
Smetanův sad
Smetanův sad
 

« zpět do rubriky