Ostravský divadelní archiv se dočká investice 1,9 milionu

Národní divadlo maravskoslezské
Národní divadlo maravskoslezské
Středa, 28. 2. 2018, 12:22 -

OSTRAVA - Rada města rozhodla o příspěvku ve výši 1,9 milionů korun pro Národní divadlo moravskoslezské na Ostravský divadelní archiv. Unikátní projekt by měl být dokončen u příležitosti 100. výročí NDM, nejpozději na podzim roku 2019. Projekt, který zatím nezrealizovalo jiné město v České republice, představil na dnešní primátorské tiskové konferenci ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Ostravský divadelní archiv bude mapovat v první fázi dějiny Národního divadla moravskoslezského, ale též dalších ostravských profesionálních divadel (Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna). Tento projekt má i svou historickou logiku – Divadlo Petra Bezruče a Divadlo loutek Ostrava se staly administrativním rozhodnutím od roku 1980 na cca 10 let součástí Státního divadla Ostrava (dnes NDM). Projekt na společném, veřejně přístupném webu zmapuje nejen soupis repertoáru všech divadel, ale také digitalizaci archivů a jejich celkovou pasportizaci. Jeho ambicí je být základem zmapování a zpřístupnění komplexní historie profesionálního divadla v Ostravě a jeho významných osobností. Vytvoření archivu se děje hlavně v rámci omezeného rozpočtu a personálního složení archivu NDM. Má-li se projekt v reprezentativní formě spustit a prezentovat u příležitosti 100. výročí NDM, tedy nejpozději na podzim 2019, je nutné jej zejména personálně, a tedy i finančně podpořit. Ostravský divadelní archiv je ojedinělým projektem evropského formátu. Ostrava bude jediným městem v České republice, které se může něčím podobným prezentovat.

Na základě uvedeného NDM žádá o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na „Ostravský divadelní archiv“ ve výši 1.900 tis. Kč, a to v roce 2018 příspěvek 1.000 tis. Kč a v roce 2019 příspěvek 900 tis. Kč

Stanovisko odboru kultury a volnočasových aktivit

Po prověření oprávněnosti požadavku odbor kultury a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy navrhuje rozhodnout o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku NDM ve výši 1.900 tis. Kč na „Ostravský divadelní archiv“. V případě schválení poskytnutí příspěvku, budou podmínky a termín čerpání uloženy NDM formou dopisu - viz příloha č. 2 předloženého materiálu.

« zpět do rubriky