Ostrava bere své talenty vážně!

Nao Higano
Nao Higano
Úterý, 27. 2. 2018, 17:33 -

OSTRAVA - Ostrava se chce stát centrem prvotřídního vzdělávání. Podpořila projekt Talent management Ostrava 2018 – mezinárodní konferenci, jejímž tématem je podpora nadání a práce s talenty. Konference se uskuteční ve dnech 8. a 9. března 2018 v prostorách industriální multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích. V bohatém dvoudenním programu se představí významní odborníci z České republiky i zahraničí. Cílem konference je navzájem se inspirovat, předat si zkušenosti a poznatky, sdílet příklady dobré praxe a propojit všechny, kteří talent umí odhalit a vědí, jak o něj pečovat a rozvíjet ho.

Mezi hlavní hosty konference patří například primář František Koukolík, přední český neuropatolog, spisovatel a publicista, a dále Mgr. Václav Klaus ml., předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, expert pro oblast školství a poslanec.

"Jsem nesmírně ráda, že na konferenci uvítáme také vzácné hosty z řad talentů uměleckých oborů. Talenty z oblasti přírodních věd a techniky samozřejmě ctíme, ale talenty umělecké do různorodé oblasti nadání také neodmyslitelně patří a příjemně zpestří tuto konferenci. Ze světa baletu, herectví a choreografie přivítáme Vlastimila Harapese a oblast hudební bude reprezentovat japonská profesorka hudby a zpěvu Nao Higano, ArtD.,“ doplňuje výčet hlavních hostů Mgr. Marcela Mrózková Heříková z týmu organizátorů této akce.

Když jsou tématem nadané děti, nemůže chybět ani Mensa ČR, kterou zde bude reprezentovat Ing. Tomáš Blumenstein.

Z dalších příspěvků programu konference můžeme uvést například Matematické projekty, o nichž bude hovořit dr. Jiří Rozehnal, krajský metodik péče o nadané, který je zároveň členem Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talent management. Toto specializované pracoviště, zaměřené na podporu přírodovědně a matematicky nadaných žáků základních a středních škol zejména v Moravskoslezském kraji, jež nově vzniklo jako součást Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, bude na konferenci představeno v samostatném příspěvku. "Pojetí práce a fungování našeho centra je v rámci českých univerzit nové v tom, že uceleně propojuje přímé oborové zaměření nadaných žáků, přírodovědné předměty a matematiku, s pedagogickou a psychologickou podporou. Tato variantní triangulace podpor - kognitivní, pedagogická, psychologická - je nadaným žákům nabízena vysoce individuálně a zohledňuje jak jejich oborové priority, tak jejich individuální zvláštnosti," vysvětluje strategii činnosti centra jeho vedoucí doc. Jana Škrabánková.

Dalším zástupcem z vysokoškolského prostředí bude dr. Renata Kovářová z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která přednese svůj příspěvek z pohledu speciální pedagogiky, k níž dodává: „Současná školská legislativa považuje nadaného žáka za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Ne všechny děti však svůj potenciál ve školním věku adekvátně rozvíjejí, proto je nezbytné poskytnout jim takové prostředí a podmínky, abychom mohli rozvíjet veškeré složky jejich osobnosti. Právě speciální pedagogové pak mohou výrazně přispět k optimálnímu rozvoji celé osobnosti nadaného jedince.“

Součástí konference bude rovněž prezentace již probíhajících projektů, které podpořilo statutární město Ostrava v rámci dotačního Programu na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd.

Program konference Talent management Ostrava 2018 a registrace na tuto konferenci: http://www.sperseus.cz/talent.php

Japonská profesorka hudby a zpěvu Nao Higano, ArtD.
Japonská profesorka hudby a zpěvu Nao Higano, ArtD.
Japonská profesorka hudby a zpěvu Nao Higano, ArtD.
Japonská profesorka hudby a zpěvu Nao Higano, ArtD.
 

« zpět do rubriky