Divadlo v Ostravě bouralo bariéry

Divadlo z Pasáže - Na Paši
Divadlo z Pasáže - Na Paši
Sobota, 15. 10. 2016, 3:28 -

Divadlo bez bariér aneb „Festival překračující hranice mezi námi i v nás“ se letos konal už podeváté. Od 3. do 6. října se v ostravském Divadle Loutek vystřídalo na dvacet inscenací a současně probíhaly besedy, výstavy a dílny pro malé i velké diváky. Nadace ČEZ letos festival podpořila 100tisícovým příspěvkem. Díky této podpoře mohly do divadla zdarma přijít i děti ze sociálně znevýhodněných rodin v doprovodu Sdružení sociálních asistentů nebo děti z azylového domu.

S překonáváním těchto bariér patří zrušení hranice-bariéry mezi jevištěm a hledištěm. Součástí programu proto byla i řada dílen, besed a diskusí k vybraným tématům. Obrovský zájem vzbudila beseda s Jaroslavem Duškem, která se týkala problematiky závislostí. Divadlo bez bariér se ale především drželo svého hlavního cíle, překonávat hranice všeho druhu. „Dlouhodobým a hlavním cílem festivalu je vytvářet cesty k sobě samým i svému okolí a překonávat bariéry, které jsou mezi nás všechny neustále i s naší vlastní pomocí kladeny. Bariéry ve smyslu tělesných i duševních postižení, společenských a osobních tabu, předsudků i kulturních, etnických, náboženských a sociálních rozdílů. Zapojením nejširší veřejnosti do uměleckého i společenského dění každoročně usilujeme o otevírání a rozvíjení prostoru pro diskusi o důležitých otázkách i sdílení momentů a zážitků napříč nejrůznějšími skupinami obyvatel nejen na Severu Moravy,“ sdělila Lucie Mičková z Divadla loutek Ostrava.

Festival se konal už podeváté především díky podpoře statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury České republiky. V letošním roce jej podpořila i Nadace ČEZ prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů. Do divadla tak mohly zdarma přijít i děti ze sociálně znevýhodněných rodin v doprovodu Sdružení sociálních asistentů nebo děti z azylového domu. „Chtěli jsme organizátorům pomoci oslovit opravdu všechny skupiny obyvatel, zejména dětí, a zpřístupnit kulturní a sociální vzdělávání i těm z nich, kteří si jej z ekonomických důvodů nemohou dovolit. Jsme moc rádi, že se čtyřdenního programu opět zúčastnily stovky dětských i dospělých diváků z města i jeho okolí,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.Petr Hýl a Jaroslav Dušek - My a závislosti

Walls & Handbags

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky