Značení alkoholu v pořádku, přesto byly pokuty za 3 miliony

PRAHA - V prodeji alkoholických nápojů nezjistila Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2016 žádné porušení předpisů přímo souvisejících s alkoholem a to konkrétně zákonem o povinném značení lihu nebo zákonem o spotřební dani. V rámci těchto kontrol však byla zjištěna jiná závažná pochybení, která se týkala převážně zákona o ochraně spotřebitele. V uvedeném období bylo pravomocně uloženo 560 pokut v celkové hodnotě téměř 3 200 000 korun. „Výsledky průběžných kontrol ukazují, že stále dochází k nedodržování zákona o ochraně spotřebitele a to téměř u každé druhé kontroly. Vzhledem ke zjištěným výsledků, které nemají klesající tendenci, bude ČOI v těchto kontrolách i nadále pokračovat a věnovat jim zvýšenou pozornost,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 provedla Česká obchodní inspekce 1 339 kontrol zaměřených na dodržování povinností, které vyplývají prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce a prodeji alkoholických nápojů a nezjistila porušení předpisů upravujících zákaz nakládání s neznačeným lihem a zákona o spotřebních daních. Stále však dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 628 případech (tj. 46,9 %).

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Nejčastěji porušovaným právním předpisem, v rámci kontrolní akce, byl zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jehož porušení bylo zjištěno v 782 případech a z toho:

  • ve 335 případech bylo porušeno ustanovení § 12, tj. povinnost seznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo služeb
  • v 231 případech bylo zjištěno porušení zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3 zákona, kdy je obchodník povinen prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů
  • v 95 případech bylo zjištěno porušení ustanovení § 16, kdy prodávající nevydali spotřebiteli doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj požádal nebo byl vydán bez potřebných náležitostí

porušení dalších jednotlivých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjištěno v menším rozsahu

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo uloženo 560 pokut v celkové hodnotě 3 189 000 korun.

Pro porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 1 419 kusů výrobků v celkové hodnotě 62 580 korun a zákaz používání 68 kusů neověřených měřidel.

ČOI může konstatovat, že v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 nebyl porušen zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ani zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Stále však dochází k porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to téměř u každé druhé kontroly. Vzhledem ke zjištěným výsledkům bude Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách i nadále pokračovat a věnovat jim odpovídající pozornost.

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme