URS Czech: Polští výrobci potravin zavádějí často vyšší standardy než české firmy

Úroveň polských standardů je tak vysoká, že si výrobci nemohou dovolit Čechy požadované levné produkty vyrábět, což ohrožuje bezpečnost potravin.

Mezi Čechy oblíbené levné potraviny jsou terčem nedůvěry a podezření kvůli skandálům týkajících se jejich kvality. Bezpečnost polských potravin na českém trhu zatěžuje vztahy mezi oběma zeměmi. Česko má za sebou skandál s technickou solí či přítomností jedu na potkany v sušenkách. Podle ředitel Bartosze Ratowskiho z polské United Registrar of Systems (URS Poland), která je součástí nadnárodní společnosti ROS Group, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů rovněž s oficiálním zastoupením v Česku, je úroveň polských standardů tak vysoká, že si výrobci nemohou dovolit takto požadovaně levné produkty vyrábět a ústí to ke skloňovaným kauzám. Připomíná, že problém je u 0,05 % dovážených potravin. Pro obě země platí, že není nastavena dostatečná úroveň kontroly ze strany státních orgánů, a především pak sankce a postihy viníků. Odstrašující efekt neplatí. Kontrolní orgány musí pracovat rychleji a efektivněji.

Vztah mezi Českem a Polskem kvůli bezpečnosti potravin nedávno vyhrotila česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jež označila některé z polských výrobků jako nevyhovující. To se znelíbilo polským politikům, kteří vnímají tuto snahu jako krok k vytlačení produktů jejich země z našeho trhu. Ačkoli po dohodě budou inspekční orgány obou zemí používat podobné postupy, podle obchodního ředitele ROS Group Bartosze Ratowskiho je potřeba se na bezpečnost potravin podívat ze širšího hlediska. „Od firem, které auditujeme v Polsku, slyšíme, že český klient bohužel sahá převážně po těch nejlevnějších produktech. Tamější společnosti musely leckdy požadavky české strany odmítnout, protože nebyly schopny vyrábět za tak nízkou cenu. Často je úroveň jejich standardů tak vysoká, že si ani nemohou dovolit takto extrémně levné produkty vyrábět,“ přibližuje situaci Bartosz Ratowski, který zastupuje polskou certifikační pobočku URS, jež působí u nás pod hlavičkou URS Czech na http://www.urs-certifikace.cz/.

Trnem nedostatečná kontrola

Jak v Česku, tak i Polsku není nastavena dostatečná úroveň kontroly ze strany státních inspekčních orgánů, a především pak sankce a postihy viníků. V Česku jsou velmi nízké pokuty a výrobce neodstrašují. „V Polsku jsou pokuty nastaveny mnohem přísněji, avšak je tam mnohem větší počet firem, které by měly státní orgány zkontrolovat, což nestíhají. Samy dobré a renomované polské firmy stojí o to, aby byl počet státních kontrol v Polsku větší a obor tak měl i díky tomu lepší pověst,“ vysvětluje Bartosz Ratowski, obchodní ředitel ROS Group.

Polsko exportuje do ČR zhruba 16 % veškerých dovážených potravin. Hodnota potravin dovážených z Polska do ČR činí zhruba 1 miliardu eur  – přičemž problémy se týkaly potravin v objemu asi 500 000 eur.

V Německu či Velké Británii je klid

Polské potravinářské firmy mají zájem o západní trhy, a hlídají si vysoký standard výroby. Český trh je pro ně poměrně malý, na druhou stranu však požaduje enormně levné zboží. „Sleduji i určitý reciproční efekt – nedávná metanolová kauza s nekvalitním alkoholem se v Polsku probírala mnohem intenzivněji než například v Německu,“ uvedl pro zajímavost Ratowski.

Kauza se solí dosud neuzavřena, kontroly jsou pomalé

Aféra s technickou solí v uzeninách existuje už 5 let. Byla to především kauza týkající se daňového podvodu. Sůl prošla všemi přísnými hygienickými kontrolami v potravinářském průmyslu a normy splnila. Technická sůl byla zařazena v jiné daňové skupině, tudíž bylo možné ji nakoupit levněji. Systémy kontroly však možnost náhledu do účetnictví nemají.

Renomovaní výrobci v Polsku by byli vděčni, aby již bylo vše řádně došetřeno a vyřešeno. Problém je i na české straně. V Polsku dochází mnohem častěji ke kontrolám odběratelů z Německa z Anglie než těch z Česka. Češi si nehlídají, co vlastně nakupují. „Občas se zdá, jako by zdejší odběratelé hledali polské dodavatele v internetových vyhledávačích podle toho, jak nízkou cenu nabízejí. Pro získání kvalitního produktu je ale třeba kontrolovat, ověřovat, vyžadovat certifikáty. Pak víte, s kým spolupracujete a jakou kvalitu můžete dostat. Čím vyšší standardy přitom dotyčná firma využívá, tím více je zřejmé, že dbá na kvalitu a je solidním partnerem,“ připomíná Bartosz Ratowski, obchodní ředitel ROS Group.

Dodržování norem a standardů

Zdravotní nezávadnost jídla je hlavním předpokladem pro realizaci norem a standardů vedoucích ke snížení rizik. Patří mezi ně dodržování požadavků na kontrolu kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.) tedy systém řízení kritických bodů, takzvaných HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Společnosti v celém řetězci od výrobce po maloobchod by měly rovněž splňovat Systém managementu bezpečnosti potravin dle normy ISO 22000 a normy FSSC 22000 nově vcházející v platnost. Jen tak garantují spotřebitelům, že jejich produkty jsou vyrobeny s nadstandardními požadavky na bezpečnost potravin a eliminují rizika zdravotní nezávadnosti a prodeje nekvalitních potravin. To však předpokládá zavedení pevných základů v podobě takzvané správné výrobní praxe a správné hygienické praxe. Pokud je vše v pořádku, základní podmínka pro vznik kvality a bezpečnosti potravin je splněna.

Bezpečná potravina

Při definici „bezpečné potraviny“ se vychází z pojmu „food safety“, který se dá nejlépe vyložit jako „hygienická a zdravotní nezávadnost potraviny“.

Základním předpokladem bezpečné potraviny je, že potravina nepoškodí zdraví spotřebitele, je-li připravena a konzumována tak, jak je uvedeno v návodu k použití.

Ze zákona o potravinách jednoznačně vyplývá, že do prodeje může být uveden jen takový výrobek, který splňuje tuto podmínku. Aby tato podmínka mohla být splněna, musí být požadavek na hygienu a bezpečnost výrobků promítnut do všech operací - počínaje nákupem suroviny, jejím zpracováním, expedicí až po prodej spotřebiteli. Každá šarže hotových výrobků musí před uvolněním do distribuční sítě projít sítí výstupních kontrol.Na obr.: Bartosz Ratowski, Commercial Manager ROS Group

URS Certifikace/United Registrar of Systems Czech s.r.o.

Historie sahá do roku 2006, kdy bylo v Praze otevřeno oficiální zastoupení společnosti ROS Group sídlící ve Velké Británii a jež má pobočky ve 32 zemích světa. Společnost URS Czech působí pod střechou mezinárodní skupiny ROS Group holdings také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Firma disponuje oprávněním provádět certifikační audity vydaným akreditačním orgánem United Kingdom Accreditation Service a asociací International Automotive Task Force. Více informací na naleznete na http://www.urs-certifikace.cz/.

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme