Tavené sýry jsou podle inspekce vyhovující

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutečnila mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na jakost tavených sýrů s cílem zkontrolovat, zda při prodeji nedochází ke klamání spotřebitele nebo porušování jakosti.

Kontroly byly provedeny v několika obchodních řetězcích. V rámci akce bylo odebráno celkem 20 vzorků tavených sýrů. Kontroly se zaměřily na vyhledání výrobků, u kterých byly již v minulosti zaznamenány nedostatky, ale také na výrobky privátních značek zvolených obchodních řetězců. Z hodnocených vzorků bylo 9 tuzemských, jeden ze třetí země (Izrael) a 10 ze zemí Společenství.

U všech vzorků byly provedeny tyto analýzy v laboratořích SZPI:

  • Profil triacylglycerolů (zahrnují přítomnost rostlinného tuku);
  • Tuk mléčný;
  • Tuk rostlinný.

U vzorků bylo také namátkou provedeno senzorické hodnocení barvy, vůně, chuti, vzhledu, konzistence, plísní okem viditelných, mikrobiální změny a stavu obalu.

Všechny hodnocené vzorky vyhověly ve všech sledovaných znacích. Výsledky ukázaly, že jakost tavených sýrů, včetně privátních značek, uváděných do oběhu v řetězcích byla více než dobrá, a ani v jednom případě nedošlo ke klamání spotřebitele nebo porušování jakosti.

Nepotvrdila se tak skutečnost roku 2012, kdy bylo laboratorně vyhodnoceno celkem 9 tavených sýrů jako nevyhovující z hlediska obsahu mléčného tuku a zároveň z hlediska profilu triacylglycerolů, který neodpovídal mléčnému tuku.

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme