Stánkaři na vinobraní nalévali pod míru

BRNO - Tradiční vinobraní na začátku září přilákalo na jih Moravy nejen milovníky dobrého vína a burčáku, ale i příznivce zábavy a výborného jídla. Stánkový prodej na Pálavském a Znojemském vinobraní byl předmětem mimořádné společné kontroly Jihomoravského, Zlínského, Plzeňského, Karlovarského inspektorátu ČOI a Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně. Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u 26 kontrolovaných stánků, což je více než z 50%.

Mimořádná kontrolní akce inspektorů ČOI byla zaměřena na dodržování zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve stánkovém prodeji vína a burčáku na vinobraní.

Dne 9. září 2016 provedli inspektoři 14 kontrol stánkového prodeje na Pálavském vinobraní v Mikulově, při kterých bylo zjištěno porušení na 7 prodejních stáncích, tedy v 50% případů. Ve dvou případech se jednalo o používání váhy s neplatným úředním ověřením. V dalších dvou případech došlo k nedodržení deklarované míry podaných nápojů a ve 3 případech neobsahoval doklad o zakoupení předepsané náležitosti nebo nebyl vydán vůbec. Ve 2 případech byly uloženy pokuty na místě v celkové hodnotě 5 000 korun. V ostatních případech bude zahájeno správní řízení.

Dne 16. září 2016 se uskutečnila ve spolupráci s inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně kontrola dodržování zákona o ochraně spotřebitele na Znojemském vinobraní u 12 stánků. Z tohoto počtu 7 prodejců porušilo právní předpisy, což je 58%. Ve 4 případech bylo zjištěno nedodržení míry podávaného nápoje, resp. neumožněním překontrolování míry nápoje. Na 3 stáncích nebyl spotřebitel seznámen s cenou nabízených výrobků, z toho na jednom stánku nebyl vydán doklad o koupi výrobků se zákonnými náležitostmi. Prohřešky byly ve 4 případech řešeny uložením pokuty na místě v celkové hodnotě 4 000 korun a v dalších 3 případech bude zahájeno správní řízení. Spolupráce obou dozorových orgánů byla vyhodnocena jako úspěšná a smysluplná, proto bude i nadále pokračovat.

redakce Ostrava OnlineZpět do rubriky Co jíme