Na český trh se dostaly sušené ryby, které by mohly obsahovat nebezpečný botulotoxin

Státní veterinární správa upozorňuje, že se na český trh dostalo z Německa několik desítek kilogramů solených sušených ryb druhu plotice obecná, u nichž je podezření na obsah nebezpečného jedu botulotoxinu. Pracovníci Státní veterinární správy obdrželi informaci od německých dozorových orgánů prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.

Podle informací z Německa se měly u tamního konzumenta výrobku projevit příznaky otravy botulotoxinem (botulismu). Analýza vzorků ukázala přítomnost genů pro tvorbu botulotoxinu typu E. Momentálně probíhá podrobnější testování. Z důvodu předběžné opatrnosti přistoupil německý distributor k dobrovolnému stažení i dalších šarží, které byly mj. distribuovány i do České republiky. Stahování je pod dozorem inspekce.

Jedná se o : sušené plotice (složení: Rutilus rutilus, sůl)

Distributor: Monolith Süd GmbH, Ohmstr. 7, 71083 Herrenberg

Na český trh směřovaly šarže označené datem minimální trvanlivosti:

06. 11. 2016

20. 11. 2016

01. 01. 2017

29. 01. 2017

22. 02.2 017

Podle dostuoných informací směřoval výrobek v České republice k celkem devíti příjemcům, kteří již byli dodavatelem o případu informováni a výrobek stahují z prodeje. Do České republiky bylo doručeno pouze 54 kilogramů výrobku. Spotřebitelům, kteří by ještě měli výrobek doma, se doporučuje vrácení v místě prodeje.

Další informace o produktu jsou k dispozici na stránkách německých úřadů (v němčině): http://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/app/process/warnung/detail17/19161

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme