Medy v maloobchodu: polovina je falšovaná

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutečnila mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na falšování medů. Z celkového počtu 25 odebraných vzorků bylo 12 vzorků vyhodnoceno jako nevyhovující. U všech nevyhovujících vzorků medu laboratorní analýza prokázala parametry, které jsou považovány za důkaz falšování – záměrného přimíchávání méně hodnotných složek do medu, přičemž tato záměna obsahu se odehrává na úkor spotřebitele.

Převážnou část vzorků Státní zemědělská a potravinářská inspekce odebrala v provozovnách obchodních řetězců, které jsou významně zastoupeny na trhu v České republice.

Laboratorní analýza prokázala nevyhovující hodnoty u následujících sledovaných parametrů:

  • delta dC13 max (přidání cukrů cizích pro med – např. sirupy),
  • karamel E150d (přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy nebo téměř bezbarvé cukerné roztoky),
  • obsah oligosacharidů (přidání cukrů cizích pro med – například sirupy),
  • nevyhovující aktivita enzymu diastáza,
  • nadlimitní přítomnost hydroxymethylfurfuralu (jakostní prohřešek způsobený nevhodným zpracováním).

Med je přírodní produkt, u kterého příslušná vyhláška zakazuje příměs jakékoliv jiné látky s výjimkou jiného druhu medu.

Z hlediska počtu nevyhovujících vzorků u jednotlivých výrobců jsou zjištění Státní zemědělská a potravinářská inspekce následující:

výrobci JSG med a.s. analýza prokázala porušení právních předpisů u devíti vzorků medu, dva nevyhovující vzorky zjistila inspekce u výrobků identifikovaného distributorem – Grocery CZ s.r.o. a dále požadavkům nevyhověl jeden vzorek výrobce Alnatura GmbH. Státní zemědělská a potravinářská inspekce zakázala uvádět nevyhovující šarže do oběhu a s prodejci zahájí správní řízení o uložení sankce.

Důvodem mimořádné kontrolní akce byla nevyhovující zjištění z minulých kontrol a časté podněty adresované na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, které se týkaly podezření na falšování medů. V roce 2012 nevyhovělo požadavkům vyhlášky téměř 50% medů, které inspekce odebrala v maloobchodní síti.

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme