Kontroly restaurací 2016: třetina nadále chybuje

Inspektoři Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutečnili v roce 2016 téměř 10 tisíc kontrol v provozovnách společného stravování, tedy v restauracích, pivnicích, vinárnách, barech, cukrárnách i čerpacích stanicích. Téměř při každé třetí z těchto kontrol zjistili porušení právních předpisů a řada provozovatelů stále nedodržuje ani nejzákladnější povinnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin. Inspektoři proto vloni již v průběhu kontroly uzavřeli celkem 84 provozoven.

Inspekce ročně provede kolem 45 tisíc kontrol, z toho necelých 10 tisíc právě provozoven společného stravování. Jedná se o nejproblematičtější segment v rámci kontrol.

Z hlediska rizika pro zdraví spotřebitele jsou nejzávažnější pochybení v oblasti dodržování hygienických předpisů. Inspekce v roce 2016 provedla 6228 kontrol speciálně zaměřených na dodržování nařízení o hygieně potravin a nesplnění povinností konstatovali inspektoři v 2096 případech (33,7%). Jde tak o nejčastější pochybení. Jedená se o dlouhodobou rezignaci na úklid v provozovně, rizikový technický stav zařízení a prostor provozovny, absence přívodu teplé vody, nezvládnutý odvoz odpadů a podobně

K často zjišťovaným prohřeškům patří i klamání spotřebitele a falšování. V rámci cíleně zaměřené kontrolní akce v průběhu roku 2016 inspektoři zjistili poskytnutí zavádějících informací v nabídce pokrmů u 27% kontrol. Typická pochybení představovala zneužití názvu „sýr“ a „smetana“ při použití náhražek, zneužití chráněného označení původu, například „Parmigiano-Reggiano“, „Grana Padano“ , poskytnutí zavádějících informací o použití šunky v jídle, klamavě deklarovanou stupňovitostí piva, klamavé užití názvu „čokoláda“ u směsí z nižším obsahem kakaového prášku zejména v nápojových automatech a podobně.

Mírné zlepšení oproti předchozímu roku konstatovali kontroloři u dodržování povinnosti poskytovat spotřebiteli informace o alergenních látkách. Z 2503 kontrol zaměřených na tuto povinnost inspektoři zjistili pochybení v 305 případech (12,2%). V předchozím roce chybovala téměř každá pátá kontrolovaná provozovna. Prohřešek měl nejčastěji podobu neposkytnutí informace, nesrozumitelné nebo zavádějící informace, označení alergenů číselnými kódů bez dalšího vysvětlení. V několika případech kontroly odhalily nedeklarovanou přítomnost lepku ve vysokém množství s možnými závažnými zdravotními dopady pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku (například zjištění lepku v pokrmu v koncentraci přes 8000 mg/kg).

Vzhledem k trvající neuspokojivé situaci, kdy řada provozovatelů svým konáním ohrožuje zdraví spotřebitele a užívá klamavých praktik, bude SZPI pokračovat v kontrolách segmentu společného stravování v nesnížené intenzitě i v roce 2017.







redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme