Kontroly prodeje jahod nepřinesly nic pozitivního

S příchodem letní sezony se objevuje u českých silnic a veřejných  prostranstvích měst a vesnic stánkový prodej ovoce a zeleniny. Česká obchodní inspekce Moravskoslezského a Olomouckého kraje se v těchto měsících zaměřila na stánkový prodej jahod.  Celkem bylo provedeno 29 kontrol a ve 21 případech bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele.  

Inspektoři ČOI Moravskoslezského a Olomouckého kraje uskutečnili v období od 1. června do 15. července tohoto roku 29 kontrol, které byly zaměřené na stánkový prodej jahod. V rámci této mimořádné akce také kontrolovali nabídku a prodej dalších druhů ovoce a zeleniny.

Z celkového počtu kontrolovaných subjektů nebyl dodržen zákon o ochraně spotřebitele ve 21 případech, což je 72 %. Prodávající nevydali ve 12 případech na žádost spotřebitele doklad o zakoupení ovoce se všemi stanovenými údaji, 11 podnikatelů vážilo výrobky na úředně neověřených vahách, 9 obchodníků neinformovalo spotřebitele o cenách ovoce a zeleniny v souladu s cenovými předpisy, ve 4 případech nebyla prodávajícími dodržena zásada poctivého prodeje, kdy ve 3 případech bylo provedeno nesprávné účtování a v 1 případě došlo k nedodržení správné deklarované hmotnosti. Jeden prodávající, i přes zákaz ČOI, dále používal úředně neověřené měřidlo.

Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 5 pokut formou příkazu na místě v celkové výši 6 000 Kč a v 16 případech budou zjištěné nedostatky předmětem správního a přestupkového řízení. Na 11 kusů vah byl vydán zákaz dalšího používání až do zjednání nápravy.

foto: FoeNyx, Wikipedie

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme