Inspekce zakázala mák s nadlimitním množstvím opiových alkaloidů. Obchodníci míchají potravinářský mák s technickým

Nadlimitní hodnoty opiového alkaloidu morfinu v potravinářském máku zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce při analýze vzorků odebraných u výrobců i v maloobchodní síti v České republice. V rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu bezpečnosti a jakosti máku inspekce podrobila laboratornímu rozboru celkem 24 šarží máku, z nichž 23 pochází z tuzemska, 1 šarže je původem z Maďarska.

U dvou laboratorní analýza prokázala vyšší množství morfinu, než které lze považovat za bezpečné. Na základě hodnocení rizika stanovilo Ministerstvo zdravotnictví limit, v jehož rámci není možné považovat za bezpečný potravinářský mák s koncentrací morfinu přesahující hodnotu 43 miligramů na kilogram (mg/kg).

U vzorku od společnosti Encinder, s. r. o. z Bratislavy, odebraného v provozovně společnosti Ahold Czech Republic, a. s., inspekce prokázala koncentraci morfinu v množství 78,8 mg/kg, vzorek společnosti ESSA, s. r. o. z Českých Budějovic, odebraný v provozovně společnosti Jednota, spotřební družstvo Plasy, obsahoval 88,1 mg/kg látky.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila prodejcům neprodleně stáhnout závadné šarže potraviny z tržní sítě. Dále inspekce zakázala uvádět do oběhu tři šarže máku s jakostními závadami, podrobnosti viz přiložená tabulka s přehledem kontrolovaných vzorků.

Důvodem kontrolní akce byly poznatky z trhu, že někteří výrobci mohou mísit potravinářský mák s levnějším technickým, který je primárně určen pro farmaceutickou výrobu.

Foto: Amada44

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme