Dejte si pozor, ať vám na letišti nevezmou svačinu

Cestující ze zemí mimo Evropskou unii by mohli mít na letišti problém se svačinou. Tedy pokud jde o potraviny živočišného původu. Nyní, v období letních dovolených a zvýšeného cestování, je vhodné opět připomenout, jaká pravidla platí při dovozu potravin ze třetích zemí do EU.

Dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí je v rámci EU harmonizovaný nařízením ve znění: do EU není možné dovážet ze třetích zemí maso a masné výrobky a mléko a mléčné výrobky pro osobní spotřebu. Podrobnější informace k podmínkám dovozu produktů pro osobní spotřebu je možné nalézt na webových stránkách www.svscr.cz. Nicméně tyto informace budou v nejbližší době změněny, a to v souvislosti s přijetím Chorvatska do EU. Od 1. 7. se dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu z Chorvatska řídí stejnými pravidly platícími v rámci EU.

Dodržování uvedeného nařízení v České republice zabezpečují celní úřady, které na mezinárodních letištích kontrolují zavazadla cestujících přilétajících ze třetích zemí. Produkty živočišného původu, které nemohou být v souladu s nařízením č. 206/2009 do EU propuštěny, jsou předány k likvidaci. Pro tyto účely slouží na mezinárodních letištích speciální sběrné nádoby, které jsou jasně označeny.  Zabavené produkty jsou následně likvidovány jako materiál 2. kategorie. Také zásilky zaslané ze třetích zemí, ať už poštou nebo kurýrní službou, podléhají výše uvedeným kontrolám.

O úspěšnosti kontrol na letištích a poště svědčí také množství zabavených produktů. V roce 2012 bylo celními úřady zabaveno 1 736,41 kg masa a masných výrobků, 169,87 kg mléka a mléčných výrobků a 14,81 kg ostatních produktů. Na mezinárodní poště bylo v roce 2012 zabaveno 233 zásilek, ze kterých se k likvidaci předalo 138,96 kg masa a masných výrobků, 64,34 kg mléka a mléčných výrobků a 0,26 kg ostatních produktů.

Tyto předpisy nejsou samoúčelné, na jejichž základě by mohli, či měli být cestující šikanováni. Je to z důvodů ochrany státního území před zavlečením některých nebezpečných nákaz. Jako příklad lze uvést, že přesně takovýmto způsobem byla před několika lety z Afriky zavlečena do Velké Británie slintavka a kulhavka, a tato nákaza pak ohrozila i kontinentální Evropu a její likvidace stála miliardy eur.

Cestujícím mezi členskými zeměmi by nikdo svačinu z veterinárních důvodů odebrat neměl. Jsou však známy případy, například z Paříže, kde z bezpečnostních důvodů měly celní orgány výhrady k měkkým sýrům jako potenciálnímu úkrytu zakázaných látek (např. trhavin či drog).

redakce Ostrava Online

Zpět do rubriky Co jíme