Rozpočet obvodu bude v příštím roce opět rekordní

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Úterý, 21. 12. 2021, 14:56 - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vstoupí do roku 2022 s rozpočtem ve výši 319 milionů korun. Schválili ho mariánskohorští zastupitelé na svém prosincovém zasedání s tím, že třetina rozpočtu bude mířit do kapitálových výdajů, tedy investic. Objem financí, se kterými bude obvod hospodařit, je přitom ještě o 10 milionů vyšší, než byl naplánován pro letošní rok.
„Podařilo se nám vytvořit rozpočet, který myslí na všechny oblasti života v našem městském obvodu. Pokud se nestane něco mimořádného, budeme tak mít dostatek
finančních prostředků na péči o veřejný prostor, opravy bytového fondu, školství, kulturu, ale také na plánované investiční akce,“ řekl starosta Patrik Hujdus, který za finance a investice obvodu zodpovídá.
Rozpočet podruhé v řadě překonává třistatisícovou hranici především díky získaným dotacím, úspoře v hospodaření za letošní rok, zapojení prostředků z úvěru a také finančnímu příspěvku od statutárního města Ostravy, který se postupně zvyšuje.
„Už po volbách v roce 2018 jsme nastavili priority v oblasti investic a požádali o dotace
všude tam, kde to bylo možné. Získali jsme jich celkem více než sedmdesát milionů a to je pro rozvoj obvodu velmi významná částka. Také proto v příštím roce budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti bytových domů. Dojde k zateplení domů v ulicích Žákovské 34 a 36, Šimáčkově 23 a 25, Emila Filly 14 a dokončíme práce v Knüpferově 3 a 4, které byly zahájeny letos,“ upřesnil starosta obvodu. Dojde ale také k rekonstrukci tělocvičny Základní školy Gen. Janka, k vybudování přírodní učebny v atriu školy, naplánovaná je generální oprava ulice Blodkovy a výstavba zeleného parkoviště v ulici Nivnické, která je spojena s opravou kanalizace u radnice.
Vedení obvodu v rozpočtu nezapomnělo ani na podporu sportovních organizací, pořádání kulturních akcí, oblíbené výlety seniorů, ozdravné pobyty pro děti z mateřských škol, nebo třeba adaptační pobyt u moře pro prvňáčky. Tentokrát se ale akce neuskuteční v září, ale přímo v období letních prázdnin.
„Abychom mohli v rozvoji obvodu pokračovat i v dalších letech, jsou součástí rozpočtu také projekční práce. Budeme projektovat například rekonstrukce domů v ulicích Lázeňské 1, 2, 3 a 4, Knüpferově 1 a 2, Nájemnické 14 a 16, ale chceme připravit také projekty regenerace sídlišť U Dvoru a Mojmírovců, rekonstrukce ulic Mojmírovců, Karasovy, ale i dalších. Chceme také zahájit slibovanou regeneraci mariánskohorského hřbitova. Stále je co zlepšovat a proto akcí, které musíme udělat, je a bude ještě hodně,“ dodal Patrik Hujdus.

« zpět do rubriky