Reorganizace VHM úspěšně skončila, potvrdil soud

Foto z VHM
Foto z VHM
Čtvrtek, 15. 8. 2019, 10:24 - Během jediného roku se nám podařilo nejen odvrátit konkurs, ale i splnit podmínky reorganizačního plánu a vyjít z insolvence. 
Vítkovice Heavy Machinery (VHM) splnily podstatné podmínky procesu
reorganizace, zejména úhradu věřitelům a zajištění financování ze strany strategického investora.
Soud to potvrdil usnesením, kde konstatoval „tímto reorganizace končí“. Nyní jsou VHM
normálně fungující firmou.
Nyní již máme možnost dalšího rozvoje
jako každá standardně fungující firma, komentoval generální ředitel VHM Daniel Kurucz. V tuto
chvíli dobíhají pouze formality celého procesu, jako je například vyúčtování odměny správce apod.
Ke konci června VHM potvrdily, že uhradily všechny nesporné pohledávky za tzv. majetkovou
podstatou. Firma současně načerpala peníze, které měla získat podle dvou úvěrových smluv. Finance
byly v pořádku připsány na účet, který spravuje insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst.
Proběhla také změna vlastnické struktury. Původní akcie, které patřily Vítkovicím, a.s. zanikly a nové získala
většinově společnost SPV VTK, a.s. Jaroslava Strnada a dále Witkowitz VHM, a.s. ze skupiny Martina
Ulčáka, která tak kapitalizovala své pohledávky. Malá část akcií, konkrétně zhruba 14 procent,
připadla podle stejného principu znovu také někdejším mateřským Vítkovicím. Do konce června došlo
k vydání všech nových akcií. Základní kapitál VHM má nyní hodnotu zapsán základní kapitál přibližně
262,278 milionu korun a každá akcie je v nominální hodnotě jedné koruny.

« zpět do rubriky