Přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a jádro

Ilustrační foto- těžba fosilních paliv
Ilustrační foto- těžba fosilních paliv
Pondělí, 26. 8. 2019, 11:14 - Uhelná komise, která má řešit útlum těžby uhlí, a tím také celkový energetický mix odpovídající reálným podmínkám a možnostem ČR, bude mít 19 členů.

Podnikatelské organizace budou prosazovat, aby Uhelná komise vyhodnotila reálné možnosti přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje a jádro.

 

Některé nevládní organizace žádají okamžité odstavení všech uhelných elektráren bez jakýchkoliv analýz dopadů takového kroku, který by se mohl negativně odrazit v dostupnosti dodávek energií za přijatelné ceny pro domácnosti i podniky, v zaměstnanosti a jiných sociálních aspektech a v konečném důsledku v ekonomice jako celku. Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky před takovými neuváženými nápady varují.

 

Odklon od uhelných zdrojů bude zřejmě nevyhnutelný a podnikatelské organizace s takovým krokem počítají. Obě organizace podpoří opatření, která mají přispět ke snižování emisí CO2 v ovzduší a dekarbonizaci, za předpokladu, že transformace na nízkouhlíkovou energetiku bude systematická, postupná a rozumně plánovaná.

 

Součástí takového plánu musí být podle Hospodářské komory i Svazu průmyslu a dopravy jasná vize, jak bude vypadat bezemisní budoucnost uhelných regionů, jako je Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, aby po sociální a hospodářské stránce ukončení těžby a využívání uhlí zvládly. Navíc je zde černé uhlí, bez kterého se například neobejde výroba oceli. V neposlední řadě je třeba zabezpečit včas náhradní zdroje energie. Potřebná bude bezpečná a stabilní energetika pro celou naši ekonomiku a společnost.

 

„Uhelné elektrárny i uhelné doly se budou postupně uzavírat a na to je třeba se důkladně připravit. Bavíme se o regionech, které byly na uhlí závislé v některých případech i stovky let a čeká je zásadní strukturální změna. Uhelná komise by měla ve své práci nejen zohlednit rizika této změny, ale také ukázat příležitosti, které těmto regionům může bezemisní energetika přinést,“ dodal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a předseda jeho expertního týmu pro energetiku Daniel Beneš. Podle něj bude zřejmě potřeba kvůli zpřísněným limitům do roku 2035 odstavit více než polovinu kapacity uhelných zdrojů v zemi.

 

Uhelná komise by proto podle podnikatelských organizací měla dát na stůl jednoznačný plán, jakým způsobem a kdy dojde k odstavení uhelných zdrojů, a zároveň navrhnout konkrétní kroky, jak se na tyto změny včas připravit, případné kompenzace i to, jak stát zajistí rozvoj a ekonomickou stabilitu uhelných regionů a jejich obyvatel.

« zpět do rubriky