Pivovar Radegast ročně vyčistí 20 bazénů dešťové vody

Řeka Morávka
Řeka Morávka
Čtvrtek, 8. 8. 2019, 14:54 - Pivovar Radegast se dlouhodobě zaměřuje na boj se suchem a nedostatkem vody, na zodpovědné hospodaření a nakládání s vodními zdroji a neustále se snaží snižovat dopady výroby na životní prostředí.

Pivovar Radegast dlouhodobě bojuje proti suchu a za šetrné zacházení s vodními zdroji. Jednou z mnoha aktivit je i ekologické čištění dešťových vod. Unikátní systém čistících rybníčků čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru. Za posledních 10 let provozu bylo vyčištěno už 420 000 m3 dešťové vody. Projekt také přispívá ke zvyšování rozmanitosti biotopů v nivě Morávky.


K čištění dochází pomocí unikátního systému biologického dočištění dešťových vod odváděných z areálu pivovaru Radegast. Množství již pročištěné vody by naplnilo asi 210 velkých 50metrových plaveckých bazénů. Každý rok se tak průměrně vyčistí přes 20 bazénů dešťové vody. Projekt vznikl ve spolupráci s ochránci přírody.

 

Kromě ojedinělého způsobu dočišťování dešťových vod projekt také přispěl k revitalizaci této oblasti řeky Morávky a k návratu původní fauny a flóry. Pivovar Radegast zde vysázel asi 300 kusů dřevin, které v lokalitě původně rostly a patří do ní, jsou to například jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí či různé druhy vrb. Navrátili se zde také původní živočichové skokan zelený, mlok skvrnitý nebo ondatra pižmová.

 

O údržbu rybníčků se starají zaměstnanci pivovaru Radegast, kteří každý den kontrolují areál, pravidelně čistí spojovací potůčky mezi rybníčky, odklízejí spadlé dřeviny nebo čerpají sedimenty z usazovacího prostoru na přítoku vody.

 

« zpět do rubriky