OZO Ostrava má v roce 2019 na podporu environmentálně zaměřených projektů připraven milion korun

OZO
OZO
Úterý, 29. 1. 2019, 9:04 - Do konce letošního března přijímá odpadová společnost OZO Ostrava elektronické přihlášky do už třetího ročníku tematických výzev. Na podporu environmentálně zaměřených projektů, které souvisejí s omezením produkce odpadu nebo s ochranou či zvelebováním životního prostředí, má firma opět připraven milion korun.

Ostrava, 24. ledna 2019  Do konce letošního března přijímá odpadová společnost OZO Ostrava elektronické přihlášky do už třetího ročníku tematických výzev. Na podporu environmentálně zaměřených projektů, které souvisejí s omezením produkce odpadu nebo s ochranou či zvelebováním životního prostředí, má firma opět připraven milion korun.

„Cílem našich tematických výzev je jednak snaha snížit produkci odpadu a zvýšit míru jejich využívání, jednak nám jde o zvelebování Ostravy. Jsme připraveni podpořit originální návrhy dotýkající se nejrůznějších oblastí života ve městě a přispívající k edukaci obyvatel všech generací,“ zdůrazňuje jednatel OZO Ostrava Karel Belda a dodává, že loni bylo mezi devět úspěšných nápadů rozděleno přes 800 tisíc korun. Šlo o tři projekty přihlášené do tematické výzvy Nový život starým věcem a šest, které získaly finanční podporu v kategorii Zelená pro Ostravu.

V kategorii s názvem Nový život starým věcem společnost OZO Ostrava loni podpořila instalaci z vyřazených jízdních kol a invalidního vozíku, kterou zrealizovala nezisková společnost GAUDE, s Novými pokusy ve starém kabátě uspěl Spolek šťastných dětí – Školička Motýlek a zaujala i Stará aréna Ostrava a její projekt Vestibul Interier/kreativní dílna zaměřená na restaurování nábytku a snižování současného trendu vyhazování použitých věcí, které jsou pak nahrazovány novými, mnohdy však podstatně méně kvalitními. „Tato tematická výzva úzce souvisí s naší kampaní, kterou jsme loni představili na dni otevřených dveří. Snažíme se lidi nabádat, aby odpad nejen třídili a využívali, ale aby se jeho vzniku snažili předcházet. Proto jsme i letos připraveni podpořit realizaci myšlenek podporujících tuto filozofii,“ objasňuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí společnosti OZO Ostrava, a představuje i subjekty, které uspěly v kategorii Zelená pro Ostravu. Šlo o neziskovou organizaci Vzájemné soužití s návrhem Ukliďme si kolem sebe zaměřeným na likvidaci odpadků v sociálně vyloučených lokalitách, Městskou nemocnici Ostrava s projektem Pro krásnější nemocnici MNO, Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz s estetizací parku v ulici Slovenské, Kulturní centrum Cooltour Ostrava s Komunitním parkem Tržnice a Waldorfskou základní a mateřskou školu Ostrava s projektem Zelenější školka v srdci Přívozu. „O tom, že naši podporu lze získat i opakovaně, svědčí projekt Mateřské školy Blahoslavova 6 s názvem Ekohrátky 2. Zatímco v prvním ročníku tematických výzev jsme zde finančně přispěli k realizaci aktivit zaměřených na seznamování dětí s rostlinami a přírodninami, v druhém ročníku nás zaujalo pokračování zacílené na péči o bílé ježečky,“ přibližuje Vladimíra Karasová jednotlivé projekty a dodává, že obě tematické výzvy jsou vyhlášeny i letos.

Tematická výzva Zelená pro Ostravu je opět zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy.

Kategorie Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů nebo na předcházení jejich vzniku. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Vítána budou také praktická řešení, jak tvorbě odpadu předcházet. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

Elektronické žádosti o podporu projektu mohou žadatelé posílat až do konce března. V dubnu bude rozhodnuto, které projekty společnost OZO Ostrava podpoří. Na realizaci bude čas do listopadu, nejpozději v prosinci budou muset realizátoři odevzdat závěrečné zprávy a v lednu roku 2020 bude vše opět vyhodnoceno. A nastartován čtvrtý ročník tematických výzev OZO Ostrava.

OZO
OZO
 

« zpět do rubriky