Ostrava dosáhla znovu na vyšší ratingový stupeň

Pondělí, 14. 10. 2019, 8:19 - Mezinárodní ratingová agentura Moody´s čtyři roky po sobě zvyšovala ratingovou známku pro Ostravu. Aktuálně jí posunula na historicky nejvyšší stupeň Aa3/stabilní. 
Ostrava má znovu nejvyšší možné hodnocení, shodné s ratingem České republiky. Žádné město nemůže mít vyšší ratingovou známku než stát, do něhož náleží. Ratingovou známku město získalo na základě podrobného prověření jeho hospodaření za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace a finančního výhledu v souvislosti s ekonomickými, politickými, demografickými a dalšími podmínkami.
Ratingová agentura každoročně sleduje hospodaření města, včetně všech 23 městských obvodů i 40 příspěvkových a obchodních společností zřízených městem.
Zvýšením stupně na Aa3/stabilní ocenila agentura Moody´s silnou provozní výkonnost a nízkou úroveň dluhu města Ostravy. Průměrný hrubý provozní přebytek tvoří u města Ostravy 22 % provozních příjmů za posledních pět let a dluh tvoří 20 % provozních příjmů města. Provozní výsledky města jsou podpořeny růstem daňových příjmů a přísnou kontrolou výdajů, vysokou hotovostní rezervou města, nízkou mírou zadlužení i díky konzervativnímu plánu kapitálových výdajů a dobře zvladatelnou dluhovou službu ve střednědobém horizontu.
Historicky je statutární město Ostrava hodnoceno agenturou Moody´s od roku 1998. Od té doby se postupně zlepšovalo od původního stupně Baa1 až po současný Aa3 stabilní.

1998 - 2002 známka na úrovni Baa1,
2003 - 2005 známka na úrovni A3,
2006 - 2015 známka na úrovni A2, stabilní,
rok 2016 – známka A2 pozitivní,
rok 2017 – známka na úrovni A1 stabilní,
rok 2018 – známka na úrovni A1 pozitivní.
rok 2019- známka na úrovni Aa3/stabilní
Zvýšení ratingu umožnilo také zvýšení hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky o jeden stupeň na úroveň Aa3.

« zpět do rubriky