Ostrava a Moravskoslezský kraj se opět prezentují na prestižním veletrhu investičních příležitostí MIPIM

Veletrh investičních příležitostí MIPIM
Veletrh investičních příležitostí MIPIM
Středa, 16. 3. 2022, 13:21 - Po dvouleté odmlce způsobené pandemií se město Ostrava a Moravskoslezský kraj opět představují na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes, který se koná ve dnech 15. až 18. března. Investorům jsou nabízeny atraktivní rozvojové plochy ve městě včetně jeho historického centra. Představovány jsou také pozemky města v průmyslové zóně Mošnov. Moravskoslezský kraj se prezentuje především ambiciózním projektem obnovy krajiny po těžbě nerostných surovin na Karvinsku, který nabízí obrovský potenciál budoucího růstu. Ústředním tématem stánku, který letos město na veletrhu představí, je projekt koncertního sálu, jenž se má stát jedním ze symbolů nových změn, jimiž Ostrava prochází.

„Ostrava se v posledních letech stává městem nových příležitostí, které vedení města aktivně podporuje a snaží se investorům vytvářet vhodné podmínky pro další rozvoj. Město pak realizuje řadu vlastních investičních projektů v oblasti bydlení, kultury, vzdělávání a infrastruktury. V blízké době dokončená rekonstrukce bývalých městských jatek, která se stanou sídlem galerie současného umění, již intenzivně připravovaný koncertní sál nebo plánovaná nová budova Moravskoslezské vědecké knihovny mají potenciál potvrdit postavení Ostravy jako centra kreativního průmyslu nejen moravskoslezského regionu,“ připomněl primátor Tomáš Macura.

Na letošním MIPIMu Ostrava nabízí pro bydlení a služby plochy na ulicích Ostrčilova, Středoškolská, Plzeňská, Českobratrská a Masná. Jedná se vždy o promyšlenou, komplexně připravenou nabídku respektující specifika konkrétní lokality. Tím je zaručeno zajištění urbanistické kvality, stejně jako její funkčnosti ve vazbě na současnou okolní zástavbu. Snahou města je území scelovat a nevyužité plochy vracet zpět do života. Prioritou je vnést do připravovaných nových projektů i rekonstrukcí stávajících objektů vyšší architektonickou hodnotu.

Zároveň město přichází s novými strategiemi, které přinesou benefity oběma stranám – městu i investorům. Jednou z nich je například kombinace soukromých a veřejných investic, jež se osvědčila u přípravy bytové rezidence Nové Lauby a která je nabízena potenciálním zájemcům také u dalších plánovaných bytových domů a lokalit určených k bydlení – například na ulici Ostrčilova. Jednou z podmínek prodeje pozemků u vybraných lokalit může být i poskytnutí části nově vybudovaného bytového fondu pro dostupné bydlení.

Na přívětivé podnikatelské prostředí, podporu a otevřenost novým investičním příležitostem ze strany města reagují sami investoři, pro které se Ostrava stala zajímavou lokalitou. Výsledkem dřívějších ročníků veletrhu je například nově vznikající partnerství města se společností LinkCity na projektu Residence Stodolní, “ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Aktuální odhad celkové hrubé podlažní plochy, na nichž probíhá nebo se chystá nová výstavba, zaujímá téměř 230 tis m2, z toho 115 tis m2 představuje bytová výstavba, 54 tis m2 připadá na multifunkční a kancelářské projekty, 51,3 tis m2 na veřejné služby a 9,7 tis m2 na infrastrukturu.

Mezinárodní veletrh MIPIM je prestižní celosvětově uznávaná akce, která nabízí skvělou příležitost zviditelnit náš kraj možným budoucím investorům. Právě investoři tvoří zhruba čtvrtinu všech návštěvníků výstavy, do Cannes se sjíždí businessmani ze stovky zemí celého světa. Věřím, že jim Moravskoslezský kraj má co nabídnout, jsme progresivní v rozvoji a nebojíme se změn. Naopak intenzivně pracujeme na transformaci regionu. Potenciálním investorům chceme představit příležitosti spojené s pohornickou krajinou, významné developerské plochy pro další využití a ukázat další potenciály našeho regionu. Chceme upozornit například na Rozvojový areál Služovice, kasárny Palkovická nebo třeba Dukla Industrial Park. Tyto plochy budeme prezentovat také prostřednictvím QR kódu, kterým si zájemci budou moci zobrazit jejich projektové karty. Jsem přesvědčený, že si náš region buduje pozici lokality zajímavé pro podnikání, věřím, že účast na veletrhu MIPIM naše snahy podpoří,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Jedna z rozvojových ploch, kterou Moravskoslezský kraj na mezinárodním veletrhu představí, bude oblast na Karvinsku poznamenaná těžbou uhlí. Toto území mezi městy Havířovem, Karvinou a Orlovou o rozloze 62 km2 řeší transformační program Pohornická krajina, zkráceně POHO2030. Vybraná strategická místa v POHO představují jedinečnou investiční příležitost v centru jednoho z nejhustěji zalidněných českých regionů, s výbornou dopravní dostupností a dostatkem kvalifikované pracovní síly. Již nyní jsou v území řešeny projekty od nově vznikajících startupů po investice z oblasti energetiky nebo využití vodíku. Cílem Moravskoslezského kraje je tuto lokalitu oživit, vrátit ji lidem nejen pro trávení volného času, ale i pro podnikání menších či větších investorů.

Investory z oblasti volnočasových aktivit a cestovního ruchu by jistě mohly oslovit plochy v lokalitě poblíž vodní nádrže Slezská Harta. „V současnosti slouží přehrada chovu ryb a rybolovu, rekreaci, ale také jako havarijní protipovodňová ochrana. V nejbližším okolí přehrady ale chybí moderní infrastruktura, která by odpovídala nárokům potenciálních návštěvníků. Oblast má v tomto smyslu významný potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu. Pro případné investory jsou v okolních obcích připraveny pozemky a rozvojové plochy k okamžitému prodeji o rozloze zhruba 105 hektarů. Obce již mají vypracovány studie možných řešení využití pozemků a ploch. Jedná se o sportovně rekreační areály jako akvapark, jachtklub, rybářský areál a další různé druhy sportovišť,“ prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a doplnil, že v blízké budoucnosti zde mohou vyrůst také nové restaurace nebo wellness centrum a další.

Moravskoslezský kraj na veletrhu představí také areál Služovické kasárny. Vybudována byla v 60. letech minulého století za účelem protivzdušné obrany území. Aktuálně má tato lokalita potenciál jako místo pro trávení volného času. Obec Služovice má zpracovanou zastavovací studii zahrnující výstavbu pivovaru s penzionem, rozhledny, minizoo nebo netradičních prvků pro volnočasovou zábavu. Vzhledem k charakteru areálu se nabízí také možnost vytvoření edukativně-zábavného interaktivního centra s armádní či válečnou tématikou. Podobný areál s volnočasovým využitím v širokém okolí neexistuje a nabízí tak případnému investorovi možnost vytvoření vyhledávaného turistického cíle.

Veletrh MIPIM je zaměřený na realitní trh, investiční příležitosti, developerské projekty – rezidenční i komerční, na architektonické trendy a územní rozvoj v oblasti nemovitostí. Vyniká významnou účastí developerů a investorů, rozvojových agentur, konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů, stejně jako zástupců místních samospráv a států. 

Generálním partnerem expozice je společnost P3 Logistic Parks s.r.o., dalšími partnery pak jsou GLP Czech Republic Management s.r.o., Heimstaden Czech s.r.o., Panattoni Czech Republic Development s.r.o. a OAMP Holding s.r.o. Jako partneři se představí rovněž CTP Invest, spol. s r.o., Linkcity Czech Republic a.s., CASUA, spol. s r.o. a PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář.

« zpět do rubriky