Ohrožuje novela zákona o zrušení Fondu národního majetku financování ekologických zátěží?

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
Středa, 6. 6. 2018, 7:03 -

V posledních týdnech dochází v mediích i mezi odbornou veřejností ke spekulacím, že případné schválení projednávané novely zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, povede k zastavení či podstatnému omezení financování ekologických zátěží a revitalizačních programů. Hospodářská komora ČR nepovažuje tyto spekulace za odůvodněné a nespatřuje v nich hrozbu financování ekologických zátěží.

Riziko, že stát nedodrží své závazky, se ve skutečnosti spíše snižuje. Novela zákona totiž pokrývá i tu variantu, že pokud by na privatizačních účtech nebyl dostatek prostředků na pokrytí všech privatizačních závazků, mohou na něj být převedeny chybějící finance ze státního rozpočtu. Usnesení vlády č. 610/2017 dokonce zavazuje ministerstvo financí, aby výdaje na ekologický a revitalizační program navýšilo od roku 2018 na 4,5 miliardy korun ročně.

„Po jednání se zástupci ministerstva jsme přesvědčeni, že samotnou novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku nedojde ke snížení objemu finančních prostředků na sanace ekologických zátěží či revitalizační programy. Hospodářská komora ČR naopak spolupracuje s rezorty financí a životního prostředí na zabezpečení většího objemu peněz zejména na ekologické sanace, aby stát dal nabyvatelům větší míru jistoty, že jeho závazky vyplývající z ekologických smluv budou v dohledné době vypořádány,“ uvedl člen představenstva Hospodářské komory ČR s gescí životního prostředí Jan Mraček.

Hospodářská komora ČR bude nadále podporovat legitimní nároky nabyvatelů, kteří stále čekají na sanaci starých ekologických zátěží a věří, že stát dodrží veškeré své závazky. Schopnost státu hradit ekologické závazky není novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku nijak ohrožena.

Vláda schválila návrh novely zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR 8. března 2018. Získanými prostředky chce mimo jiné pokrýt zvýšení základní výměry důchodů.

Stát se v 90. letech v ekologických smlouvách uzavřených mezi novými nabyvateli objektů a Fondem národního majetku zavázal náklady na sanace z velké části proplácet, ale ani po 25 letech není sanace většiny závazků dořešena. Podnikům, které staré laguny či kontaminované zeminy a spodní vody zdědily, ovšem hrozí obří sankce, protože musí ze zákona předcházet škodám. Přitom si ale samy ani nemohou vybrat sanační firmu. Tendry musí od roku 2011 vyhlašovat ministerstvo financí.

« zpět do rubriky


Komentáře

Věnujte pozornost

Dobrý den pan / paní Je to s hlubokou vděčností, že tě sem přivedu mé svědectví, ty, kteří hledáš půjčku s penězi, nevím, jak tě vyjádřit svou radostí, protože jsem sám hledal půjčku, Narazil jsem na ženu jménem Angele MAURIN. Dala mi půjčku ve výši 2% a mluvila jsem s několika kolegy, kteří také dávali půjčky od této dámy bez obav. Zvláště pro mě jsem obdržel žádost o úvěr bankovním převodem za 24 hodin bez protokolu a jsem docela spokojen. Důvod, který mě tlačí zveřejnit tuto reklamu na tomto fóru, a že tato dáma i nadále dělá zázraky lidem, kteří skutečně potřebují. Tak jsem se rozhodl podělit se o tuto příležitost s vámi, kteří nemají přízeň bank nebo se museli vypořádat s nečestnými věřiteli, kteří zneužívají pouze osobnost ostatních; máte projekt nebo potřebu financování, můžete mu napsat a vysvětlit vaši situaci; pomůže vám, pokud bude přesvědčena o Vaší čestnosti. Zde je jeho: E-mail: angelemaurin16@gmail.com  E-mail angelemaurin@outlook.com Děkuji vám znovu a hodně štěstí.

Přidat komentář