Mzdy zaměstnancům třinecké hutě letos porostou

Vedení TŽ
Vedení TŽ
Středa, 19. 1. 2022, 11:07 - Na zvýšení mezd v letošním roce se v kolektivní smlouvě dohodlo vedení firmy spolu s představiteli základních organizací Odborového svazu KOVO TŽ. 

Díky dohodnutému základnímu růstu vzroste na konci roku 2022 průměrná mzda z loňských 38 353 korun na 39 710 korun. Pokud firma splní plánovaný hospodářský výsledek, díky mimořádným odměnám by pak průměrná mzda zaměstnance Třineckých železáren mohla překročit 40 000 korun.

„Základní růst představuje navýšení mzdy v průměru o 1 700 korun, u směnových zaměstnanců až o 2 500 korun.  Valnou část navýšení jsme totiž směřovali do motivačních složek zejména zaměstnanců v nepřetržitém provozu,“upřesnil ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka.

Huť se k navýšení mezd odhodlala i přesto, že v ji v letošním roce čeká extrémní růst nákladů na energie, které přesáhnou 5,5 miliardy korun. Je to o 1,4 miliardy více než v loňském roce. Předpokládá se také růst dalších nákladů v souvislosti s připravovanými projekty ke snižování uhlíkové stopy dle Zelené dohody. Do hospodaření firmy vstupuje také masivní růst nákladů na emisní povolenky a vstupní suroviny.

„Přichází náročné období, které musíme ustát. S ohledem na zvyšování životních nákladů však nemůžeme zapomínat na zaměstnance,“podotýká k vývoji generální ředitel hutě Jan Czudek. I letos proto apeluje na úspory, které bude firma hledat ve všech provozních činnostech, investicích i zaměstnanosti s cílem zvýšení efektivity výroby.

V kolektivní smlouvě je kromě jiného navýšeno finanční plnění v případě ztráty zdravotní způsobilosti. Vyšší budou také částky při pracovních a životních jubileích, které zaměstnavatel vyplácí dle určitého počtu let pracovního poměru. „Například po pěti letech práce pro huť firma vyplatí jednorázovou odměnu 3 000 korun, po 25 letech je to 12 000 korun a podobně. Jde o mimořádné poděkování loajálním dlouholetým zaměstnancům,“ upřesňuje personální ředitel.

Za pozitivní zprávu pro zaměstnance kromě navýšení mezd a dalších výhod z podnikové kolektivní smlouvy považuje předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz rovněž novinku v kolektivní smlouvě týkající se volitelných benefitů. „Zaměstnanci získají na celý rok benefit v jednotné výši 5 000 korun, který si mohou rozdělit do různých nabízených aktivit zejména pro své zdraví,“ podotýká.

Kolektivní smlouvu podepsali představitelé hutě se zástupci odborů v úterý 18. ledna. 

« zpět do rubriky