Máte ve firmě vyřešené BOZP? Firma Extéria může poradit

bozp
bozp
Úterý, 28. 5. 2019, 18:24 - Každá firma se zaměřuje na něco jiného, v každé firmě se pracuje s jinými materiály a nářadím. Ovšem všechny firmy musí mít vyřešené BOZP a PO, v případě nevyřešení hrozí pokuta ve výši i několika set tisíc korun, ne-li ve výši několika milionů korun.

Každá firma se zaměřuje na něco jiného, v každé firmě se pracuje s jinými materiály a nářadím. Ovšem všechny firmy musí mít vyřešené BOZP a PO, v případě nevyřešení hrozí pokuta ve výši i několika set tisíc korun, ne-li ve výši několika milionů korun. Pokud jakožto zaměstnavatel nemáte vyřešené BOZP a PO, co nejrychleji to udělejte, a to hlavně v případě, že ve firmě pracujete s chemikáliemi. Pro mnohé chemické přípravky je totiž třeba vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi, mohou totiž ohrozit nejen bezpečnost v podniku, ale také mohou ohrozit zdraví nebo životní prostředí.

Obecně lze říct, že je třeba vypracovat pravidla bezpečného nakládání s těmi látkami, které mají na etiketě napsanou jednu (či více) z níže uvedených vět.

Věty na etiketách

  • Při požití může způsobit smrt.
  • Při styku s kůží může způsobit smrt.
  • Při vdechování může způsobit smrt.
  • Může vyvolat rakovinu.
  • Může vyvolat rakovinu při vdechnutí.
  • Toxický při požití/při styku s kůží/při vdechování.
  • Způsobuje poškození orgánů/těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • Může vyvolat genetické poškození
  • Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky

Raději se svěřte do rukou odborníků

Abyste však něco nepřehlédli a neohrozili tak něčí zdraví, neohrozili tak životní prostředí nebo bezpečnost, doporučujeme svou firmu svěřit do rukou odborníků, konkrétně do rukou firmy Extéria, která se postará o vše, co s BOZP a PO souvisí. O firmě Extéria se dočtete na internetu, najdete také hromadu referencí a recenzí, v nichž se mluví o zkušenostech s firmou, jež dnes působí jak v České republice, tak i na Slovensku.

Firma Extéria se postará o dokumentaci spojenou s BOZP a PO, postará se také o případné aktualizace, o školení, zastoupí majitele či jednatele společnosti ve chvíli, kdy přijde neohlášená či ohlášená kontrola ze státní správy tak, aby se vyšlo bez jediné pokuty či sankce.

« zpět do rubriky