Krajské školy dobře hospodaří, i vloni byly ziskové

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Úterý, 28. 5. 2019, 22:17 - Všech 182 školských organizací, které zřizuje Moravskoslezský kraj, dobře hospodaří. Vloni vygenerovaly celkový zisk 20,7 milionu korun. „Plusové“ peníze vydělaly školy a další školská a sportovní zařízení hlavně doplňkovou činností 

- pronájmy, pořádáním vzdělávacích kurzů a dalšími aktivitami. 

„Kladného výsledku hospodaření dosáhlo 158 organizací, 24 organizací hospodařilo vyrovnaně. Průměrná výše zisku na jednu organizaci dosáhla částky 114 tisíc korun. Vydělané peníze půjdou do peněžních fondů škol na platy a odměny, do rezervy a také na investice, plánované opravy a údržbu majetku,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny. 

Dodal, že největší zisk školám přináší pronájem majetku včetně provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, pořádání vzdělávacích kurzů a školení, vedení účetnictví a také ubytovací služby a hostinská činnost.  

„Těší mě, že kladný hospodářský výsledek dosáhly školské příspěvkové organizace i za rok 2018. Hospodařily převážně se ziskem, což v ostatních oblastech, například ve zdravotnictví není samozřejmé,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania. Upřesnil, že celkový zisk 20,7 milionu korun tvoří 6,3milionová ztráta v hlavní činnosti a 27milionový zisk v doplňkové činnosti. 

« zpět do rubriky