Knihovna města otevřela nové centrum americké kultury

Podpis memoranda
Podpis memoranda
Úterý, 24. 9. 2019, 20:03 - Centrum americké kultury a historie, které vzniklo ve spolupráci s americkou ambasádou v Praze, otevřela v pátek 20. září Knihovna města Ostravy.

Při té příležitosti podepsali ostravský primátor Tomáš Macura a americký velvyslanec Stephen B. King memorandum o spolupráci.

Deklarují v něm společný zájem na rozvoji vzájemných vztahů zejména v oblastech vědy, vzdělávání a kultury.

„Jsem rád, že dlouhodobé a úzké vazby mezi našimi národy nově připomíná americké kulturní centrum v knihovně města, a že jsou tady další konkrétní věci, na kterých spolupracují obě strany. Vrací se výměnný program pro budoucí lídry, který umožní středoškolským studentům roční studijní pobyt v USA, financovaný americkou vládou. A posilovat budeme také spolupráci při výměnných programech akademiků a expertů,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

 

Americký velvyslanec Stephen B. King řekl:

„Jsem velmi rád, že jsme v Ostravě otevřeli toto centrum. To, co zde dnes vidíte, je jen začátek dlouhodobé spolupráce s knihovnou, městem a krajem. Téměř každý den zde najdete nějaký program, budou se tu například promítat filmy, bude zde klub čtenářů, konverzační klub v angličtině, připravujeme přednášky amerických odborníků a další. Doufám, že si každý najde v programu něco, co ho sem přivede.

 

V nově upravených prostorách se budou moci mladí lidé informovat o možnostech studia v USA,
připojit se na internet nebo si popovídat s rodilým mluvčím anglicky. V novém oddělení bude
knihovna pořádat akce pro veřejnost i pro školy. Oddělení nabídne knihy, časopisy i přístup do on-
line specializovaných databází.
„American Corner Ostrava, který jsme otevřeli ve třetím patře naší knihovny u Sýkorova
mostu, přiblíží Ameriku široké i odborné veřejnosti. Bude oknem do amerického umění a kultury,“
doplnila ředitelka knihovny Miroslava Sabelová.
Vstup do amerického centra bude volný v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 12 do 18 hodin, v úterý od
9 do 15 a v sobotu od 9 do 12 hodin.

« zpět do rubriky