Hotelový dům Hlubina prodán. Nový majitel zaplatil o 14 milionů korun méně, než nabízela radnice Jihu

Zdroj fotografie Mapio.net
Zdroj fotografie Mapio.net
Středa, 27. 6. 2018, 9:48 - OSTRAVA - Ubytovna na ulici Horní v Hrabůvce patří k nejproblémovějším z třinácti ubytoven

v městském obvodu Ostrava-Jih. Od května má nového provozovatele. Přesto, že radnice nabízela za odkup částku o 14 milionů korun vyšší než nový majitel.

Se zástupci hotelového domu Hlubina jsme opakovaně jednali. Jednak o ceně, jednak s potencionálními investory, které zástupci HD Hlubina postupně přiváděli. Jejich záměry na přestavbu ubytovny na byty pro běžné občany, vč. snížení pater budovy, jsme podporovali. Bohužel investoři odstoupili. Jednali jsme proto znovu o odkupu a nabídli za objekt 50 milionů korun. Požadovaná ceny činila na základě znaleckého 67 milionů korun. Byla však určena  tzv. výnosovou metodou, při které se zohledňuje budoucí zisk z provozu ubytovny. Radnice však zamýšlela objekt vzhledem k jeho stavu zbourat,“ uvedla místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Hana Tichánková.

 „O důvodech, které vedly k prodeji za výrazně nižší cenu novému provozovateli ubytovny, můžeme, slovy Járy Cimrmana, diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat…Boj za slušné občany a bezpečné soužití však rozhodně nevzdáváme,“ dodala Tichánková.

Radnice dlouhodobě činí kroky k řešení problémové situace s ubytovnami. Již v roce 2015 oslovila všech 13 ubytoven na území Ostravy-Jihu s nabídkou odkupu. Reagovaly tři, vzhledem k požadovaným cenám však ke koupi objektů nedošlo.

Rada městského obvodu Ostrava-Jih již podruhé požádala o možnost vyhlášení čtyř tzv. bezdoplatkových zón, které zahrnují také HD Hlubina. Rada rovněž požádala statutární město Ostrava o přípravu změny územního plánu a vydání územního opatření, vedoucího k vyhlášení stavební uzávěry. Ta by měla zakázat veškerou stavební činnost vedoucí k vzniku nových ubytoven minimálně na území Jihu.

S cílem zvýšit bezpečnost hradí radnice provoz 31 bezpečnostních kamer, ve výši 744.000 Kč bez DPH za rok. V současnosti je připraveno rozšíření kamerového systému o dalších 8 kamer (4 u ubytovny SOIVA na ul. Hulvácká, 4 u HD Hlubina).

Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách se od roku 2017 aktivně věnuje také multidisciplinární tým, rozčleněný vhledem k velikosti obvodu na 4 kluby.

Na základě požadavku obvodu byla zřízena kontaktní místa policie v problematických lokalitách na ul. Čujkovova a na ul. Hulvácká. Obvod pro uvedené lokality rovněž žádal statutární město Ostrava o zvýšenou přítomnost Městské policie.

Radnice mimo jiné finančně podporuje neziskové organizace působící na ubytovnách i jinde ve vyloučených lokalitách a dává podněty ke kontrolám ubytoven, které vykonávají  hasiči, stavební úřad, sociální odbor.

« zpět do rubriky