ČEZ investoval 15 mil. kč do kogenerační jednotky v Příboře

Neděle, 20. 10. 2019, 0:32 - Příborská investice společnosti ČEZ Energo stabilizuje ceny tepla ve městě. Místním obyvatelům i firmám to přinese dlouhodobou stabilizaci cen tepla.
Společnost ČEZ Energo, člen skupiny ČEZ ESCO, investovala v Příboře na
Novojičínsku 15 milionů korun do vybudování nové kogenerační jednotky.
Kogenerační jednotky (z anglického slova cogeneration, tedy spolu-výroba) jsou vlastně
minielektrárnami a miniteplárnami, kde se společně vyrábí elektřina i teplo. U některých
klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do
okolí. Kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie
dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení
úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než
uhlí.
Nová moderní kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 600 kW nahradila 20 let starou
jednotku o výkonu 260 kW. Je takzvaně vnořená do kotelny, což minimalizuje její hlučnost pro
okolí. „Investice zahrnovala také úpravu technologických rozvodů kotelny, úpravu větrání
prostoru kotelny a instalaci trafostanice a rozvodny vysokého napětí pro vyvedení vyrobené
elektřiny do distribuční sítě. Ke stávající akumulační nádrži o objemu 30 m 3 jsme navíc přidali
další nádrž o objemu 10 m 3 . Kotle budou díky tomu v provozu méně hodin v roce, což zvýší
jejich životnost,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Energo David Bauer.
Společnost ČEZ Energo provozovala v Příboře kotelnu a zajišťovala část centrálního
zásobování teplem dlouhodobě až do loňska, kdy se s městem dohodla na výstavbě nové
kogenerační jednotky a dodávkách tepla na dalších 15 let. „Jsem rád, že naše spolupráce
pokračuje. Pro město a naše obyvatele to znamená zvýšení bezpečnosti a stabilizaci dodávek
tepla a dlouhodobou garanci cen tepla,“ řekl starosta Příbora Jan Malík.
Kogenerační jednotky
Kogenerační jednotky
 

« zpět do rubriky