České dráhy investují do nové myčky vlaků

Myčka vlakových souprav
Myčka vlakových souprav
Pátek, 19. 7. 2019, 14:49 - Nová technologie myčky zlepší kvalitu čistění vlakových skříní různých typů souprav od motorových vozů
Vyšší čistotu vlaků a úsporu vody zajistí nová myčka vlakových souprav
Českých drah v provozní jednotce Bohumín Oblastního centra provozu Východ.
Bohumín patří k nejdůležitějším centrům údržby regionálních i dálkových
souprav Českých drah. Vlaky z Bohumína obsluhují celý Moravskoslezský kraj
a hlavní koridor do Prahy.
„Nová technologie myčky zlepší kvalitu čistění vlakových skříní různých typů souprav od motorových
vozů, přes jedno- a dvoupodlažní elektrické jednotky po klasické vozové soupravy nebo dokonce
rychlovlaky Pendolino. Podle zvoleného programu a typu souprav může teoreticky myčka umýt za 24
hodin více než 100 vozů.
Výměna technologie zajistí kvalitní údržbu a mytí našich souprav po dobu
dalších přibližně 15 let,“ vysvětluje Michal Vereš, náměstek generálního ředitele Českých drah pro provoz,
a dodává, že nová technologie šetří také životní prostředí a vodu: „Moderní myčka vlakových souprav
s deseti různými programy zahrnujícími např. patrové soupravy CityElefant, rychlovlaky Pendolino
a Railjet nebo jednotky typu Panter, je ekologicky šetrná. V maximální míře spoří vodu a stejně jako
předchozí zařízení využívá až z 80 % vodu recyklovanou. Navíc jsme novou technologii připravili
pro budoucí napojení na zásobník dešťové vody, což v budoucnosti podstatně sníží požadavky
na odběr vody z veřejných zdrojů. Výstavba svodu a zásobníku dešťové vody bude v příštích letech
samostatnou investicí.“

« zpět do rubriky