Bazary a zastavárny řádně neinformují o možnostech reklamace

Bazar
Bazar
Čtvrtek, 12. 4. 2018, 7:34 -

Česká obchodní inspekce uskutečnila v roce 2017 kontroly zaměřené na nabídku a prodej zboží v bazarech a zastavárnách. Celkem provedla 486 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila u více než poloviny z nich. Obchodníci převážně neinformovali o možnosti zboží reklamovat, nebo že se jednalo o použité zboží. Česká obchodní inspekce v minulém roce zaznamenala mimo častého porušení zákona o ochraně spotřebitele 36 případů nedodržení legislativy, která ukládá obchodníkům řádnou identifikaci klienta při výkupu zboží. Za pozitivní však lze považovat, že nebylo zjištěno porušení zákona o omezení provozu zastaváren v noční době od 22.00 do 06.00 hodin, kdy je nákup a prodej veškerého použitého zboží zakázán,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce 486 kontrol, které byly zaměřeny na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů a zastaváren zejména ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

Z celkového počtu bylo ve 266 případech zjištěno porušení právních předpisů, což představuje 54,7 %. Za zjištěná porušení bylo uloženo celkem 262 pokut v celkové výši 570 000 Kč.

 

Zjištěná porušení

Nejčastěji byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 

®     ve 147 případech prodávající nedodrželi svoji povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

®     ve 125 případech prodávající porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)

®     v 60 případech bylo zjištěno nevydání dokladu o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)

®     ve 45 případech bylo zjištěno, že prodávající řádně neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)

 

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjišťováno v menším rozsahu.


Porušení dalších právních předpisů:


®     v 36 případech prodávající porušili povinnost řádně identifikovat klienta, který zboží nabízel nebo prodával (§ 7 zákona č. 253/2008)

®     ve 3 případech byl zjištěn prodej v den státního svátku (§ 2 zákona 223/2016 Sb.)

 

Sankce a opatření:

Za porušení právních předpisů bylo celkem uloženo 262 pokut v celkové výši 570 000 Kč.

Dále Česká obchodní inspekce vydala zákaz prodeje na 97 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky právních předpisů. Hodnota zakázaných výrobků činila 8 738 Kč.

Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání na 6 kusů měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, popřípadě schválenému typu.

« zpět do rubriky


Přidat komentář