Asociace romských podnikatelů zaslala otevřený dopis ministrům. Co je jeho předmětem?

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Úterý, 12. 6. 2018, 8:53 - Asociace romských podnikatelů ve svém dopise vyzývá ministry, aby dali přednost nezaměstnaným 

Romům před nekvalifikovanou pracovní silou ze zahraničí.

Otevřeným dopisem Asociace reagovala na vyjádření ministra zemědělství Jiřího Milka a životního prostředí Richarda Brabce o nutnosti řešit kalamitní kůrovcovou situaci rychlým zajištěním nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Asociace zároveň oběma ministrům nabídla tisíc romských pracovníků, kteří se mohou do odstraňování kalamitní kůrovcové situace v českých lesích zapojit. Jedná se o pracovníky prověřených firem, kteří jsou v důsledku nedostatku pracovních příležitostí dlouhodobě evidovaní na úřadech práce a závislí na sociálních dávkách.

„Vyjádření ministrů Richarda Brabce a Jiřího Milka a potažmo i premiéra Andreje Babiše, že je potřeba rychle do republiky dostat tisíce nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, když na úřadech práce jsou stovky ne-li dokonce tisíce dlouhodobě nezaměstnaných Romů, kterým tuto práci napřímo nikdo nenabídl, se nám nelíbí. Vyzvali jsme proto ministry, aby se na nás v případě zájmu o kvalifikovanou pracovní sílu obrátili. Rádi jim potřebné pracovníky dodáme. Nyní čekáme na jejich reakci,“ říká prezident Asociace romských podnikatelů a spolků ČR Vladimír Leško s tím, že je potřeba dát Romům příležitost, aby měli stejné šance získat zaměstnání jako většinová populace, nemuseli pracovat na černo a mohli mít jistotu slušného zaměstnání a pravidelného výdělku. Asociace zároveň ministry v dopise vyzvala, aby dali firmám, které Asociace sdružuje, příležitost podílet se na veřejných zakázkách a zakázkách malého rozsahu, o nichž ve většině případů vůbec nevědí, a dali tak šanci dlouhodobě nezaměstnaným a registrovaným na úřadech práce zapojit se plnohodnotně na trhu práce.

„Chtěli bychom, aby naše firmy získávaly práci a zakázky napřímo, ne přes drahé a nevýhodné zprostředkovatelské agentury, které nám nechtějí za práci odpovídajícím způsobem zaplatit. Již nyní úspěšně a ku spokojenosti obou stran spolupracujeme se státními podniky Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic a České dráhy. Velice si toho vážíme a moc za to vedení těchto podniků, která nám dala příležitost – zejména generálnímu řediteli SŽDC Jiřímu Svobodovi – děkujeme. Do budoucna bychom byli rádi, kdybychom dostávali příležitosti i od dalších firem a státních podniků, ale i měst a obcí po celé České republice. Rádi bychom se účastnili výběrových řízení na veřejné zakázky, jimiž bychom mohli zaměstnat stovky i tisíce dlouhodobě nezaměstnaných Romů na úřadech práce po celé republice. K úspěšnému soutěžení takovýchto veřejných zakázek je ale nutné zohlednit i sociální aspekt a nastavit podle toho pravidla zadávání veřejných zakázek. Stejně tak i v případě zakázek malého rozsahu, o nichž – jak již bylo zmíněno – se mnohdy vůbec nedozvíme. Přitom by jen stačilo, aby si nás podniky zařadily na seznam firem, u nichž běžně poptávají některé konkrétní práce,“ vysvětluje Vladimír Leško z Asociace romských podnikatelů a spolků ČR a dodává: „Nechceme podporovat švarc systém, nechceme pracovat na černo, přesto jsou mnozí z nás k tomu zaměstnavateli a zprostředkovatelskými agenturami nuceni. Nelegální práce má negativní důsledky jak pro nás, tak i pro stát. Ať už jde o chybějící odvody do daňového systému, neodvádění pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění či dlouhodobé zatěžování sociálního systému. Pro samotné Romy jde zejména o problém v podobě nedůstojného bydlení na ubytovnách dotovaných státem, nedostatečné životní úrovně, demotivace k řádnému vzdělávání, kriminality a v neposlední řadě i zhoršující se pohled majoritní společnosti na romskou minoritu,“ vypočítává Vladimír Leško.

Dát práci Asociaci romských podnikatelů a spolků ČR znamená dát práci mnoha prověřeným firmám zaměstnávajícím Romy, tedy lidi z úřadů práce a lidi těžko umístitelné na trhu práce, kteří ale nechtějí žít jen ze sociálních dávek. Lidi, kteří chtějí pracovat, ale potřebují být také za odvedenou práci řádně a odpovídajícím způsobem zaplaceni, aby mohli důstojně bydlet, měli motivaci posílat své děti do školy a dále se vzdělávat. „I my jsme občany tohoto státu a chceme být jeho plnohodnotnou součástí. Dejte nám příležitost,“ dodává na závěr V. Leško.

« zpět do rubriky