Moc rostlinného potenciálu - stále ještě nerozluštěna

Rostlinná říše je zcela nepochybně garantem tohoto pozemského života, který je s touto naší zelenou sférou existenčně spjat. Vliv rostlin na biodiversitu není zanedbatelný, bez vegetace bychom prostě nedýchali, tudíž ani nežili! V buněčné struktuře rostlin se totiž nalézá doopravdy něco pozoruhodného, co nemůže ani současná věda dostatečně vysvětlit. V tomto případě mám na mysli onu mocnou energii životadárného elixíru, ukrývajícího se vně všech rostlin tohoto světa.

Čím nás flóra může ještě překvapit?

Například Ian Baldwin z oddělení molekulární ekologie z institutu Maxe Plancka, zjistil, že rostliny jsou schopné vypouštět nejen chemické látky, určené k jejich obraně před agresivním hmyzem, ale mohou též mezi sebou vzájemně komunikovat. Toto spojení sice funguje na bázi složitých nukleových kyselin, nicméně i tento druh komunikace vykazuje jistý druh inteligence. Podle této teze mají rostliny dokonce emoce, a ještě k našemu překvapení ovládají značné telepatické schopnosti. Ačkoliv to zní jakkoliv šíleně, tak podobné výzkumy již teď připouštějí, že máme co do činění se záhadou, která pokud bude v budoucnu objasněna, změní náš celkový postoj na tento fascinující svět rostlin. Neměli bychom taktéž opominout, že flóra stojí na samém počátku potravního řetězce člověka, ať už přímo nebo nepřímo. Rostliny přeci produkují kyslík, kořeny zadržují vodu, a to je z hlediska zemského klimatu, jedna z nejpodstatnějších vlastností udržující život na této modré planetě.

Ovšem rostlinstvo odjakživa toho nabízí světu mnohem víc, než jen toto popisované zadržování vody atp. Tahle se logice stále vymykající vegetace s pomocí fotosyntézy, ochlazuje dokonale zemský povrch, a to tím nejdokonalejším možným způsobem tak, aby naše klima bylo teplotně ustálené, čili vyrovnané. Je nad míru jasné, že kdyby tomu takhle nebylo, zeměkoule by se očividně změnila, buďto v horkou nebo chladnou planetu s nepříznivými klimatickými podmínkami k životu. Jako je tomu u jiných planet naší sluneční soustavy, konkrétně na Venuši a Marsu.

Počasí ovlivňují i rostliny?

Tento biochemický proces (fotosyntéza) dokonale transformuje solární energii přímo do listů a kořenových částí rostlin. Absorbující schopnost flóry, pak na sebe váže přicházející paprsky ze Slunce, které se poté nadbytečně neuvolňují do zemské atmosféry. To v samotném důsledku znamená, že termoregulační systém naší planety není teplotně přetěžován. Tento efekt lze nejlépe vypozorovat ve velkoměstech, kde není dostatek potřebné zeleně. V horkých letních měsících se sluneční paprsky odrážejí od všudy přítomného betonu a asfaltu, převažujícího právě v nezelených městských částech, což následně způsobuje lidem žijícím v takovéto zástavbě, nesnesitelné vedro a jiné zdravotní potíže. Z tohoto důvodu je léto na venkově, kde jsou přilehlé louky a lesy, příznivější klimatické podmínky k životu, než ve výhni zmiňovaných městských aglomerací. O něco chladnější ovzduší v době panujících tropických teplot, určitě přijde vhod každému alergikovi či astmatikovi. Není totiž pochyb o tom, že se ve volné přírodě všem živočichům dýchá mnohem lépe, než-li v uzavřeném skleníku inverzních velkoměst!

Rostliny ze všech životních forem nejlépe utlumují sluneční svit, a díky tomu v mimo městských oblastech, nedochází k nežádoucímu přehřívání horních vrstev vzduchu. Není proto divu, že měl člověk odjakživa k rostlinám až téměř náboženský vztah. Tento pozitivní přístup k vegetaci, člověku se vždy vyplatil, neboť mnohé rostliny (byliny) se dokázaly za tohle vřelé chování, nemocným a zvlášť chorobou strádajícím lidem náležitě odvděčit. A to v podobě bylinných čajů, zábalů, octů či vín, tinktur, ale i jiných substancí, které nám léčivky po celé generace zdarma poskytují. Nakonec bychom mohli konstatovat, že rostlinstvo do jisté míry ovlivňuje nejen počasí, ale i psychiku obyvatel po celém světě. Proto se nebojím tvrdit: „Čím méně zeleně nás bude obklopovat, tím proměnlivější ráz počasí nastane. Jak známo, u člověka se nestabilita projevuje chmurnou náladou - depresí!“

Nedoceněná lékárna!

Po celou dobu chránily léčivé byliny tuto civilizaci před nejrůznějšími nemocemi, též i před epidemiemi, to nakonec přetrvává do dnešních časů, i navzdory tomu, že se mnohdy nad tímto dobrodiním rostlin ani nepozastavíme. Nicméně „zelená lékárna“ je skutečným skladištěm všech možných léků a účinných látek, které nemají téměř žádné vedlejší účinky na zdraví obyvatel, na rozdíl od člověkem vyrobených syntetických medikamentů. Myslím si, že tento citát je z tohoto důvodu velice výstižný: „Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc“. Jestliže zde kladně hodnotím bylinky, tak vězte, že s léčivými rostlinami ze zelené lékárny, je úzce propojena tzv. vesmírná jiskra, která zavdává všem těmto bylinám jejich všeléčivý účinek. Kosmické záření nejen ze Slunce k nám přicházející, je naakumulovaná energie protonů a elektronů, která by v případě neexistence magnetického štítu naší Země, zahubila tady vše živé, včetně lidského rodu. Rostliny jsou na světě skutečně jedním z mála živoucích instrumentů, který dokáže vzdorovat smrtelnému záření z vesmírného prostoru. To obzvlášť nenapodobitelným způsobem, že je tento kosmický elementární pohyb, téměř k absolutní dokonalosti přeměněn na rostlinné barvivo chlorofyl. V tomto směru jsou rostliny naprosto unikátní, proto je více než patrné, že flóra je nenahraditelná. Díky těmto přednostem, rostliny disponují zázračnou mocí, kterou lze s úspěchem využít v boji s různými neléčitelnými nemocemi. Ne nadarmo se říká: „Na každou nemoc existuje vždy jedna léčivka“.

Zelená krev – Chlorofyl

Chlorofyl propůjčuje rostlinám jejich typicky zelené barvivo umožňující fotosyntézu. V průběhu fotosyntézy absorbuje (chlorofyl) zas energii světelného záření a používá jej k syntéze sacharidů z oxidu uhličitého a vody. A čím je chlorofyl vlastně tak výjimečný? V odborných publikacích se uvádí, že jde o dezinfekční a hojivě protizánětlivý prostředek. Podporuje tvorbu krve, zlepšuje přenos kapacity kyslíku, povzbuzuje metabolismus, chrání dobrý stav cév a srdce, urychluje hojení, eliminuje záněty, ochraňuje před poruchou střev atd. Bylo ještě zjištěno, že krevní barvivo hemoglobin, který transportuje u člověka kyslík, je v podstatě skoro totožný s chlorofylem, který je fundamentální látkou rostlinného života. Tyto informace mohou v budoucnu pomoci pacientům trpící anémií (chudokrevností). Byl učiněn i pokus, při kterém byla hlodavcům podávaná částečně natrávená tráva, což u těchto živočichů vyvolalo zvýšenou tvorbu červených krvinek. U chlorofylu byla objevena ještě jedna velice pozitivní vlastnost. Tohle zelené barvivo rostlin dokáže potlačovat rakovinotvorný účinek a úspěšně vzdoruje všem buněčným mutacím. Bylo zjištěno, že čím je koncentrace podávaného chlorofylu vyšší, tím jsou jeho protirakovinné účinky silnější. Chlorofyl je pro rostliny životně důležitou látkou, proto nemůže být ani pro člověka, nevýznamným pomocníkem k udržení jeho pevného zdraví!

Proč je používat?

Nezapomeňte prosím na to, že bylinky, co rostou u vašeho domu, jsou mnohdy léčivější než komerčně prodávané a v médiích reklamované medikamenty. Domnívám se, že v některých případech je lepší používat přímo léčivé byliny, než-li jejich předražené a chemickou cestou již zpracované výtažky (kopie). Pokud vám chybí pro dobrý růst vlasů například křemík, proč by jste potom měli nakupovat méně kvalitní výtažek (doplněk stravy) z přesličky rolní v hodnotě cca za 200KČ/8€, když si můžete tuto bylinku pořídit v čajových sáčcích za pouhých 30KČ/1,2€, a ještě navíc v účinější lékové formě? Obdobných příkladů pochopitelně existuje mnohem víc, proto není vůbec nutné zde všechny vyjmenovávat. Nejzásadnější je však vliv rostlin na celou tuto planetu, neboť jejich klimatický a léčivý účinek vůči všem živým organismům, nelze jakkoliv přehlédnout!

Jestliže zelená barva uklidňuje nervy psychicky oslabených lidí, potom není nikterak vyloučené, že za současným nárůstem agresivního chování obyvatel, lze spatřit nedostatek kladně působícího rostlinstva!

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/

Zpět do rubriky Byliny