Blogy Online

Úterý, 14. 11. 2017, 11:00 -
Podle poslední prognózy Hospodářské komory má růst HDP v průměru za letošní rok činit 4,5 %. Dnešní data z ČSÚ pro nás nejsou překvapením a ukazují, že naše predikce rozhodně není přehnaně optimistická. Námi prognózované hodnoty za rok 2017 bude...
 
Pondělí, 13. 11. 2017, 8:50 -
Odpůrci prezidenta Miloše Zemana si dávno neberou servítky a nevyhýbají se ani podpásovým úderům. Každý klep a pomluva se jim hodí do krámu. Poté, co jeden ubohý primitiv ze sluníčkářsko-vítačského Žít Brno roztruboval do světa zvěsti o prezidentově...
 
Sobota, 11. 11. 2017, 10:07 -
Občané Evropské unie se mají nač těšit: Evropský parlament chystá velkou propagandistickou kampaň vychvalující eurosajuz pod heslem: Mějme rádi EU! Heslo dobré pro opuštěné psy z útulku. A na co se máme těšit? Klasicky se budou vychvalovat pozitiva...
 
Pátek, 10. 11. 2017, 12:02 -
Vyspělé právní řady a společnosti založené na nich počítají s existencí právních jistot. Právní jistota plyne z dodržování práva, ze zachování legality jak při jeho tvorbě, tak i aplikaci. K naplnění požadavku právní jistoty musí být vytvořeny...
 
Čtvrtek, 9. 11. 2017, 11:27 -
Poslední čísla ČSÚ o výrazném meziročním růstu inflace v říjnu o 2,9 % jen potvrzují zrychlení cenového růstu v druhé polovině letošního roku. Největší část z tohoto výsledku, celkem 1,4 procentního bodu, jde za rostoucími cenami potravin a 0,6...
 
Čtvrtek, 9. 11. 2017, 8:09 -
Motto:  Kokardy, jásot, na praporu prapor.  Srdce se v dálku rozletí.  Jak je to krásné překonati zápor  a býti, růsti, stavěti.  Leč všichnu vy, jimž srdce pýchou ztvrdla,  jež opíjí dne oslava,  poslyšte výkřik z básníkova hrdla:  Boj teprve...
 
Středa, 8. 11. 2017, 15:58 -
Před týdnem Česká obchodní inspekce zveřejnila své úspěchy v tažení za dodržování zákazu prodeje. Byl totiž státní svátek první kategorie. O svátcích druhé kategorie mohou zaměstnanci větších obchodů do práce. Čekal jsem nějaké reakci politiků nebo...
 
Středa, 8. 11. 2017, 12:51 -
Unie spolků insolvenčních správců vyzvala Ministerstvo spravedlnosti, aby neprovádělo kontroly insolvenčních správců v rozporu se zákonem i Listinou základních práv a svobod. Pracovníci ministerstva by neměli postihovat insolvenční správce za to, že...
 
Středa, 8. 11. 2017, 7:45 -
Demokracie je principielně založena na rovnosti hlasu všech občanů. Prezidentská volba ale v plné nahotě obnažila, že to s tou rovností a sílou hlasu nebude tak horké.  Statisíce podpisů plebsu má stejnou váhu jako 20 poslanců, či 10 senátorů....
 
Úterý, 7. 11. 2017, 6:38 -
Žijeme ve věku příběhů a velkých vypravování, kde se každý snaží svou story vyprávět po svém. Činí tak i leader pirátů Ivan Bartoš, kterého zjevně dohání jeho technařská, huličská a anarcho-marxistická minulost, o které se toho dozvídáme každým dnem...
 

Stránky