Zelení jsou teď omráčeni a zaraženi z ohromných vedlejších škod na prostředí kvůli ochraně klimatu

Pondělí, 11. 2. 2013, 14:55 -

Minulý týden v Německu vysílala rakouská vysílací síť ORF nový kontroverzní film Klimatické zločiny. Dr. Sebastian Lüning se zapojuje do diskuse o rakouské televizi: "Když jsem ten film spatřil poprvé v jeho úplnosti, byl jsem opravdu vyděšen rozsahem zničeného prostředí a zkázy v poslední době vyvolané hnutím na ochranu klimatu. Je to skutečné šílenství na úplně nové úrovni a ve svém rozsahu. Máte-li šanci tento dokument uvidět, koukněte se. Během celého filmu budete kroutit hlavou."

Opravdu ta úroveň destrukce týkající se ztráty ekosystémů, biodiverzity, eroze atd. vyvolaná „zelenou ekonomikou“ je daleko za vším, o čem se ohledně té člověkem vyvolané klimatické změny vůbec fantazírovalo, že by měla do roku 2100 způsobit. Ta současná škoda způsobená „zelenou ekonomikou“ je skutečná a dochází k ní tady a zrovna teď. A co je horší, k tomu všemu dochází s oficiálním razítkem zeleného schválení.

Environmentální ekonom Nico Peach v tom filmu říká:

„Ochrana klimatu tak, jak se teď praktikuje, je vyléváním vaničky i s dítětem.“

Zelená ekonomika, jejímž záměrem je zachránit klima před člověkem způsobenou klimatickou katastrofou přítomnou v computeru, je v realitě systematickým urychlováním rozsáhlých destrukcí dnešního životního prostředí, a to přinejmenším desetinásobně.

Mnoha zeleným to poprvé otevřelo oči a teď už brblají a připouští, že něco se strašlivě zvrtlo. Rozdrcení ekosystému Země, aby se zachránilo klima, není zrovna tím, co měli na mysli.

Oni však pořád stejně odmítají uznat, že se sekli se samotnou klimatickou vědou, a že veškeré ty destrukce byly zbytečné. Pořád trvají na tom, že ta computerizovaná katastrofa je reálná, rychle se blíží a že my musíme jednat rychle. Jediná věc, kterou uznávají, je to, že ty zdroje „zelené energie“ z vody a biopaliv už nejsou průchodnou možností. Podle jejich názoru má teď lidská rasa dilema, protože tolika zdrojů energie se nesmí nikdy použít. Není z toho prý bezbolestná cesta ven.

Po shlédnutí dokumentu Klimatické zločiny uspořádala ORF diskusi u kulatého stolu. Tématem diskusního kola bylo, co je třeba udělat, abychom se z tohoto (imaginárního) energetického dilematu dostali?

K moderátorovi Michaelovi Hoferovi se přidali čtyři experti, byli to Kurt Remele (expert na etiku a teologii), Angela Köppl (expertka na ekonomiku v oblasti environmentální ekonomie, energetiky a ochrany klimatu) a Angela Kalloff (filosofka). Dalším byl spoluautor Die kalte Sonne geolog Sebastian Lüning. Tato diskuse nebyla jasně zaměřena na klimatickou vědu. Pro moderátora Hofera a 3 z jeho hostů byla věda z jejich hlediska daná a o tom nebylo třeba diskutovat. Ta diskuse se tudíž zaměřovala na environmentální etiku a odpovědnost člověka.

Většina těch diskusních příspěvků byla vyplněna těmi obvyklými kecy „konec je už blízko“. Ti tři zeleňáčtí hosté posluchačům naší generace připomínali environementální a sociální odpovědnost. Povídali nám o „ohromném dopadu“, jaký má lidstvo a o všech těch „dramatických destrukcích“, které lidé způsobují.

Připomínali nám, že bude nezbytné vyjít s daleko větším málem, abychom uspořili energii a omezit produktivitu a spotřebu. Např. Kallhof řekl, že lidský druh se „přírodě utrhl ze řetězu“ a že jsme „příliš individualističtí a sobečtí“.

Ti zeleňáčtí hosté navíc posluchačstvu připomínali, že klimatická změna je reálná. Köppl trvala na tom, že klimatická změna je daná věda a že tu máme „tendenci k extrémnímu počasí“. Dodala, že „lidé se budou muset omezit“, a že „při tom nebude možné spoléhat pouze na technologii.“

Remele pošťuchoval legráckami na Arnolda Schwarzeneggera, který týden před tím přiletěl svým soukromým tryskáčem do Rakouska a vedl tu kázání o důležitosti zeleného žití.

Hofer se dokonce hostů ptal, zda to bylo snad naše žido-křesťanské vyznání, co zodpovídá za environmentální a klimatické neduhy země v dnešní době, a citoval Knihu Genesis, která nám říká: „Buď plodný a rozmnožuj své sémě, abys zaplnil zemi a opanoval ji, a abys vládl i nad rybami mořskými a ptáky na obloze a nade vším živým, co se hýbe po zemi.“

Ke konci diskusního kola se moderátor Hofer zeptal každého z hostů, aby nám řekl, co se musí udělat, abychom se z environmentálního dilemata dostali. Ti tři zelení byli více méně zajedno, když posluchačstvu říkali, že budeme muset změnit své chování, zbavit se růstového modelu, rozšířit veřejnou dopravu, méně spotřebovávat a také jíst méně masa.

Lüning, jediný host s odlišným názorem, řekl, že je nezbytné se vrátit ke vědě a ke skutečné ochraně přírody. Podle Lüningova názoru vedly na obou stranách extrémistické živly a že je třeba se vrátit k centrismu. Rovněž povzbuzoval ke kritičtějšímu myšlení a k tomu, že nesmíme hned někomu věřit jen proto, že má doktorský titul.

Před tím během diskuse to Lüning komentoval tak, že tu už bylo příliš šíření děsu skupinou oportunistických stran např. s připojištěním. Lüning řekl, že ten obrovský zpětný ráz životního prostředí, který jsme viděli zelené hnutí spatřilo by už také něco měl vypovědět o té vědě za tím.

Lüning rovněž Hoferovi a dalším hostům připomněl, že klimatická věda není daná a citoval nedávnou studii ukazující, že saze jsou daleko větší klimatický faktor, než se před tím myslelo.

Rovněž připomněl, že daleko více by se toho mohlo dělat lokálně a regionálně za daleko menší peníze a s daleko větším dopadem, než aby se zkoušely řešit globální problémy vrháním se na jediný stopový plyn.

Lüning řekl: „Existuje spousta věcí s vysokým dopadem, které lze udělat i s relativně málo penězi.“

Podvod s globálním oteplováním a zelený fašismus

By P Gosselin on 9. Februar 2013

http://notrickszone.com/2013/02/09/greens-now-stunnedstumped-by-the-massive-environmental-collateral-damage-from-climate-protection/

Zdroj: http://www.nwoo.org/index.php 

 

« zpět do rubriky