Valentin Kusák: Muslimové, media a děsivý čin Nora Breivika v souvislostech

Pondělí, 8. 8. 2011, 16:21 - „Káfiři budou prokletí a kdekoli jsou nalezeni ať jsou zajati a zavražděni. Alláh činil to samé s jejich předchůdci a nenaleznete změnu v Alláhových způsobech.“, pravil ve dvacátých letech 7. století n.l. jeden z tehdejších arabských bohů nepříliš úspěšnému arabskému kupci Mohamedovi. Upřesňuji, že káfir je arabské označení pro nemuslima.

Podle jedné zprávy z českých médií kritizují norská média tamní policii za to, že nesledovala aktivity budoucího masového vraha Breivika na internetových protiislámských serverech.

Ano, můžeme s tímto názorem souhlasit. Včasné varování před Norem Breivikem, nyní mediálně rozebíraným zločincem, ze strany norské policie či zpravodajských složek mohlo lecčemus zabránit. Avšak i islámské učení, které je kromě náboženství i společenským a politickým řádem, obsahuje řadu výzev k násilí, xenofobii a genocidě podobných úvodní větě mého příspěvku . Čtenářům doporučujji k nahlédnutí např. súry 2:191, 9:5, 51:11, nebo 3:127.

Každodenní zpravodajství o terorismu dokladají, že slova obludného boha (viz. prvá věta článku) bohužel padají na úrodnou půdu. Zmíněný spis je v rozporu s Listinou práv a svobod, základní preambulí ústav demokratických zemí. Evropské země jsou dnes svobodné a pluralitní. Jejich legislativy a právní řády by měli dbát zachování tohoto demokratického stavu. Pokud je přicházející muslimská kultura v rozporu s demokracií a svobodou, měla by být postavena před právo svobodné volby. Muslimové se musí sami rozhodnout : přizpůsobit se či odejít. Pokud se muslimové sami nerozhodnou, musí jim dát na výběr mezi odchodem a přizpůsobením se (asimilací) vlády a občané příslušných zemí Evropy. Teze multikulturalismu, které tomuto pojetí rozhodování brání, jsou vyvráceny dějinami, když při uplatňování multikulturního přístupu k migrantům došlo k faktické likvidaci hostitelské kultury., která muslimy na začátku přijala.

Je potřeba konstatovat jednu zajímavou a zřejmě i systémově nebezpečnou věc v souvislosti s infomováním o útoku teroristy Breivika. Pokud jde norským médiím o potírání extrémismu, je s podivem, že neregistrovala protiizraelskou demonstraci na utojském táboře den před strašlivým masakrem, který uskutečnil Nor Breivik. O výše uvedeném problému svědčí svědectví jednoho z přeživších dětí: "Myslel jsem, že Breivik je izraelským vojákem.". Nenávist k Židům a zavírání očí nad rostoucí kriminalitou, jejímiž původci jsou ve velké míře přistěhovalci/muslimové převážně ze Severní Afriky, jsou zřejmě v dnešním Norsku již institucionalizované a nejsou shledáváné trestnými činy. Takové je z mého hlediska poselství norských médií, které nechápou odsouzeníhodný čin Nora Breivika komplexně.

Média dnes ovlivňují a formují mínění veřejnosti. Budou formovat i společenské a právní normy? "Když na bitevním poli narazíte na kafíry, sekejte jim hlavy, dokud je naprosto neporazíte. Pak je zajměte a pevně svažte.", děl Alláh před 1400 lety. Některé politické strany především v zahraničí si to přes výše uvedené citace, které radikální muslimové dodržují, přece prostřednictvím médií nerozhází se svými voliči z řad přistěhovalců.

Že toto není teorie, můžeme vidět na záběrech z různých demonstrací muslimů a to i v Evropě. Doporučuji vyhledat videa z těchto muslimských demonstrací na YouTube. Muslimové s transparenty „Kill USA" a „Kill democracy" apod. jsou zde již něčím zcela obvyklým. Především například v Anglii tyto demonstrace probíhají za asistence tamních policistů, kteří nenávistné výkřiky muslimů a jejich transparenty vybízející k zabití káfirů nechávají bez povšimnutí. Až tak daleko může zajít dodržování multikulturního přístupu vzhledem k muslimům.

Nedivím se Miloši Zemanovi, že řekl na adresu umírněných muslimů to, co se před pár dny objevilo v médiích.

Ing. Valentin Kusák
Předseda AntiMešita o.s. a AntiMešita-Envi o.s.

 

 

« zpět do rubriky