V Ostravě umí vybrat perfektní pár

Perfektní pár
Perfektní pár
Pondělí, 19. 3. 2018, 18:35 -

Sladit perfektně dárkyni a obdarované – to je cílem nového programu ostravské a brněnské reprodukční kliniky Reprofit. Už 6 měsíců zde procházejí všechny dárkyně vajíček důkladným genetickým testováním. Účelem je předejít tomu, aby došlo ke kombinaci genů dárkyně a neplodných párů, které by v budoucím potomkovi mohly zažehnout nepříjemné nemoci. Ostravský a brněnský Reprofit jsou jediné kliniky v Česku, které v takové šíři testování a vzájemné porovnání dárkyň vajíček a jejich příjemců provádějí.

„U všech našich dárkyň v databázi testujeme už půl roku 78 genů, které mohou způsobit více než 60 chorob a nabízíme porovnání s příjemci jejího vajíčka. Pokud k nám přijde neplodný pár a potřebuje darované vajíčko, díky tomuto testování jsme schopni vybrat to nejvhodnější. Takové, kde partner nenese vlohy pro stejné genetické nemoci jako dárkyně. Pár je s dárkyní geneticky v souladu, tedy bez rizika závažných onemocnění pro jejich budoucí dítě,“ vysvětluje vedoucí lékař kliniky Reprofit MUDr. Pavel Otevřel.

Pokud je dárkyně vajíček přenašečkou závažných chorob jako je cystická fibróza (CF), či spinální muskulární atrofie (SMA), klinika ji z registru vyřadí zcela. V dalších případech může darovat vajíčko pouze páru, který není přenašečem stejné genetické choroby, jakou má v sobě ona.  „Průměrně jeden z pěti zdravých lidí je skrytý přenašeč vlohy pro závažné recesivně dědičné onemocnění. Pokud jsou oba partneři přenašeči vlohy pro stejné onemocnění a předají oba zároveň tuto vlohu svému dítěti, bude postižené,” vysvětluje vedoucí genetického programu Kliniky GENNET MUDr. Monika Koudová.

Testování těchto dvou závažných chorob, CF a SMA, je povinné. Pokud však chce neplodný pár získat jistotu, že se vyhne riziku dalších nemocí, připlatí si přibližně 10 000 korun. U dárkyň, které už prošly na klinikách testováním, genetici nejčastěji nacházejí sklony k nedostatečné přeměně vitaminu H, který pomáhá tělu metabolizovat tuky a sacharidy, a je spojován i se správnou funkcí nervového systému. „Dosud provedenými testy jsme u partnerských párů i dárkyň zjistili vlohy k vrozené hluchotě, poruchám zraku, neurologickým i metabolickým vadám,“ doplňuje MUDr. Koudová.

Možnost spárování vajíčka od nejvhodnější dárkyně nabízí Reprofit v Brně a Ostravě neplodným párům od letošního března. O komplexní testy mají zájem především páry z ciziny, kde je podobné testování zcela běžné,“ doplňuje MUDr. Otevřel. Podle vědeckých studií se pravděpodobnost, že se potkají dva přenašeči vlohy pro stejné onemocnění, pohybuje mezi
1–2 %. A jinak, než genetickým vyšetřením, nelze toto riziko zjistit.

O REPROFIT:

Reprofit je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, která se úspěšností řadí mezi renomovaná evropská zařízení. Za 11 let existence kliniky v Brně si přišlo pro pomoc více než 15 000 párů z více než 90 zemí světa. V roce 2016 provedli lékaři v Reprofitu více než 5 000 léčebných cyklů. Bez ohledu na vysoký počet prováděných výkonů si klinika udržuje nejvyšší možný standard péče, což dokazuje významná úspěšnost v početí dítěte. Do Reprofitu přichází 2/3 pacientů po neúspěších na jiných klinikách. 

 

« zpět do rubriky