Trh práce má strukturální problémy, vláda ale přehlíží potřeby zaměstnavatelů a nemá jasnou koncepci

Úterý, 30. 1. 2018, 18:09 -

Vláda na své zítřejší schůzi projedná mimo jiné Aktualizaci Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020. Hospodářská komora vládě vytýká, že aktualizuje staré strategie, ve kterých přehlíží potřeby zaměstnavatelů, tudíž nebude možné řešit ani strukturální problémy trhu práce. Apeluje na vládu, aby se tímto koncepčním dokumentem nezdržovala a zahájila práce na novém, do jehož tvorby zapojí i zaměstnavatele.

„Vláda dostatečně nevnímá oblast zaměstnanosti a trhu práce za příliš hodné pozornosti. Problémům trhu práce se nevěnuje ani programové prohlášení vlády. A zaměstnavatelé se ani k tomuto strategickému materiálu nijak nemohli vyjádřit, nebyl totiž předán do řádného připomínkového řízení ani do tripartitních pracovních týmů,“ upozorňuje viceprezidentka Hospodářské komory Marta Nováková. „Nepřebírejte dokumenty z minulosti, vytvořte svou strategii a zapojte nás, zaměstnavatele,“ vyzvala vládu.

Podle Hospodářské komory aktuální pracovně právní legislativa zdaleka nereflektuje požadavky na flexibilitu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zpružnění pracovního trhu nejenže nepodporuje, ale spíše jí brání. Zítra projednávaná strategie politiky zaměstnanosti tak postrádá konkrétní řešení současných problémů trhu práce. O zaměstnavatelích předkládá navíc zavádějící tvrzení.

„Například není pravda, že v oblasti zaměstnávání osob pečujících o dítě je chyba na straně zaměstnavatelů. Dokument vůbec nereflektuje největší překážku v zaměstnávání matek na mateřské, a zejména rodičovské – nemají možnost své dítě umístit do jakéhokoliv vhodného zařízení, nebo využít např. tzv. sousedskou výpomoc. Matky potřebuji často jen na pár dní v týdnu a na pár hodin hlídání svých dětí do 3 let věku, aby mohli být dál aktivní v profesním životě,“ poznamenala viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková. Přitom mateřská a následující rodičovská dovolená je u nás nejdelší na světě a matky na rodičovské nejsou k návratu do zaměstnání efektivně motivovány.

Právě v okolních zemích, jako je například Německo nebo Rakousko, podpora tzv. sousedské výpomoci se osvědčila. Stát přispívá na péči o tyto děti např. matce, která je rovněž na mateřské a je ochotna hlídat další až 3 děti. Strategie se nezabývá ani možností výdělku matek bez zdanění, což by výrazně pomohlo k aktivizování těchto osob k zapojení do alespoň částečného pracovního života. Možnost pracovat i v průběhu mateřské a rodičovské by zároveň do jisté míry i řešila různé odměňování žen a mužů.

Podle prognózy Hospodářské komory většina firem bude zvyšovat mzdy i v roce 2018, zaměstnancům by mohly v průměru vzrůst o dalších 8,6 %. Ani tak vysoký růst mezd stávajících zaměstnanců ale nevyřeší problém, kterým je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Také proto to podnikatelé označují za největší překážku rozvoje podnikání v roce 2018. V současnosti je přitom neobsazeno více než 220 tisíc pracovních pozic, ale na úřadech práce je 280 tisíc lidí.

„Pokud chceme, aby česká ekonomika rostla v příštích letech, jsou nutná zásadní dlouhodobá systémová opatření. Tedy reforma vzdělávání, mobilizace „neaktivních“ skupin obyvatelstva – například žen pečujících o děti nebo o staré rodiče. Operativní řešení, nikoliv ale dlouhodobé, spočívá v odstraňování bariér při náboru zahraničních pracovníků,“ podotýká Bartoňová Pálková. Státní strategie zaměstnanosti by rovněž měla zahrnovat koncept ekonomické migrace vzhledem k porodnosti a počtu mladých lidí vstupujících na trh.

Podle Hospodářské komory by se politici měli zaměřit také na problematiku flexibility trhu práce. Komora mimo jiné prosazuje větší vládní podporu částečných úvazků, které by kromě matek s malými dětmi motivovaly také lidi v důchodovém věku, zejména v době, kdy zaměstnavatelé trpí akutním nedostatkem pracovních sil.

U této skupiny jsou třeba problémem předčasné odchody do důchodu. V ČR se neustále zvyšují počty lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu, každý rok tvoří zhruba třetinu přiznaných starobních důvodů, hovoříme tedy o zhruba 30 tisících lidech ročně, kteří odcházejí do důchodu dříve, než by museli.

Hospodářská komora ČR

 

« zpět do rubriky