Šluknovské nepokoje jsou důsledkem nespravedlivého státu a liberální politiky

Neděle, 2. 10. 2011, 9:21 - Konzervativní platforma Koruny České se plně staví za vyjádření senátora Jiřího Čunka k sociálně vyhrocené situaci ve Varnsdorfu. Situace, jak ji popsal 22. září při vystoupení na zasedání městského zastupitelstva, celospolečensky reflektuje reálný stav. Souhlasíme s jeho míněním, že problém nemůže vyřešit město samo, ani vládní Agentura pro sociální začleňování. Na jedné straně vláda zcela v duchu EU realizuje kontraproduktivní politiku sociálních dávek, která nejenže umožňuje příživnický způsob života, ale počet lidí, kteří parazitují na ostatních občanech, ještě rozšiřuje, a na druhé straně vkládá další nemalé prostředky do činnosti nejrůznějších agentur, včetně té vlastní.

Touto multikulturní politikou vláda likviduje u svých klientů zbytky respektu k většinové společnosti a v důsledku je utvrzuje v přesvědčení, že parazitní způsob života je oprávněný. Tyto sociálně inženýrské ideologicky podmíněné způsoby řešení sociálních problémů prokázaly svou neschopnost již za minulého režimu a nyní jsou k nám opět importovány z EU v podobě multikulturalismu a pseudohumanistických teorií.

Raději konečně přezkoumejme sociální politiku státu velmi štědrou na dávky a pomáhejme pouze těm, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat. Přestaňme užívat politický korektní newspeak, který převážně obviňuje z rasismu ty nepravé. Za současné problémy po předchozím komunistickém rozbití tradičních struktur je totiž ve vysoké míře zodpovědná současná liberální politická reprezentace. To ona podporuje mravní relativismus, rozbíjí tradiční systém hodnot a vytváří tak nespravedlivou společnost, přičemž je zřejmé, že amorální společnost nemůže být společností svobodnou.

V této souvislosti jsme však zároveň zaskočeni postojem pana prezidenta, který nevybočil z většinového názorového spektra. Chápeme sice jeho výzvu k uklidnění situace, neboť problémy skutečně nelze řešit na ulici pěstmi, ale postrádali jsme z jeho strany jasnou podporu těm, kteří pracují, platí daně a respektují zákony České republiky. Považujeme to za zbytečně promarněnou šanci.

Konzervativní platforma Koruny České vyjadřuje svou podporu všem obyvatelům Šluknovska i dalším místům, ve kterých problémy zatím jen doutnají. Zároveň jsme přesvědčeni, že oběťmi nespravedlivé sociální politiky jsou všichni občané této země, občany cikánského etnika nevyjímaje.

Konzervativní platforma Koruny České

 

« zpět do rubriky