Radujme se, EU začíná diktovat platy

Neděle, 3. 3. 2013, 17:50 -

Evropská unie pokračuje ve své cestě k socialismu a totalitarismu. Nyní začíná diktovat dokonce už i výši platů.

Populistický krok, který má za účel jen potěšit "obyčejné lidi" pomocí regulace na základě závisti. Socialista a europoslanec Libor Rouček napsal oslavný blog k věci, která je jen dalším omezením svobod, tentokráte týkající se výše platů, respektive odměn u soukromých firem.

Regulace se týká bank a bankéřů. Zatím. Od příštího roku budou moci získat manažeři bank odměnu maximálně ve výši jednoho platu, ve výjimečných situacích dvojnásobku. Regulace platů podle europoslance Roučka přispěje k stabilitě finančního sektoru a také ke spravedlnosti v odměňování.

Probůh, co je komu do toho, kolik soukromá firma vyplácí svým zaměstnancům? Výše odměn manažerům bank nikdy jejich chod neohrozila, za tímto stojí spíše riskantní rozhodnutí anebo politický zásah. Pan Rouček se mýlí v tom, že krach Lehman Brothers byl vyvolán "obscénními odměnami za riskantní investiční obchody".

Lehman Brothers doplatili na politické rozhodnutí, že každý Američan má právo na hypotéku bez ohledu na to, zda ji může splácet. Podle Libora Roučka vše směřuje k tomu, aby daňoví poplatníci nemuseli platit za chyby bank sanací jejich kapitálu.

Opravdu tomu pomůže omezení výše odměn zaměstnanců soukromých firem, což ve většině případů banky jsou? V prvé řadě by bylo zapotřebí odstranit vliv politiků, kteří svými rozhodnutími nutí banky jít do neúměrného rizika. Nikdo nenutí státy, aby krachující banky sanovali.

Plky o spravedlnosti v odměňování jsou dobré skutečně jen pro levičáky slabší inteligence. Kdo bude určovat, jaká odměna je spravedlivá a jaká už ne? Na základě čeho? Kdo jiný, než zaměstnavatel či jeho správní rada nebo akcionáři může určit jak velkou odměnu si dotyčný zaměstnanec zaslouží?

Omezení odměn prý pomůže zvýšit odolnost bank. Pitomost. Odolnost bank zvýší jedině navýšení povinných rezerv a zodpovědnější investování, což jsou i půjčky. Výše odměn bankéřů a manažerů má na chod bank velmi malý vliv, i když je pravda, že si odměny v době, kdy banka krachuje příliš nezaslouží. Pokud ale jde o soukromou firmu, je to její vlastní riziko.

Dochází k tomu, že EU začíná diktovat platy ohánějíce se spravedlností v odměňování. banky jsou prvním krokem, ale odtud je jen velmi krátká cesta k tomu, aby EU začala diktovat i v ostatních odvětvích a oborech. zatím jde jen o odměny, ale vsaďme se, že brzy bude následovat i samotná výše platů.

Francie doplácí na "milionářskou daň", kdy nasadila sazbu 75%. Němečtí komunisté chtějí dokonce nad určitou hranici daň stoprocentní. Je to úlitba nepřemýšlejícím a závidějícím lidem, hra na nejnižší lidské pudy a zalíbení se masám.

Začíná to u bank, ale lid pak nebude protestovat, když se regulace rozšíří dále. Výsledkem bude, že budou regulovány všechny platy a dospějem tak ke stavu, který sami ze své minulosti velice dobře známe. Bude jedno kolik a jak bude kdo pracovat, dostane stejný plat jako ten, kdo se fláká.

Když delší dobu označuji směřování EU k horší obdobě RVHP, zdá se, že se nemýlím. Zásah EU do hospodaření a platů uvnitř soukromých firem je zásahem zásadním. Toto si nedovoluje v naprosté většině případů stát a zde si to dovolují de facto nikým nevolení představitelé spolku států.

EU se staví do pozice totalitního státu, kdy nařizuje, reguluje, závazně doporučuje a snaží se přebrat veškeré kompetence států spadajících do národních svrchovaností. Regulace odměn manažerům soukromých firem je prvním krokem. A socialisté se radují, jak bude opět co regulovat, přerozdělovat a rozhodovat o každém pšouku.

Tuto dobu jsme prožili a EU k ní směřuje mílovými kroky. Ale jak říkají socialisté, musíme zůstat v hlavním proudu. Bohužel nevidí vodopád před sebou. Inu, vypůjčím si doušku z jednoho krásného filmu: "Drž hubu a plav!"

Rudolf Polanecký

blog idnes.cz

 

« zpět do rubriky