Ochránci přírody spouští projekt Ekokaravan – zachrání „pivaře z Bornea“?

kahau nosatý
kahau nosatý
Úterý, 17. 4. 2018, 8:33 -

Vědci a ochránci přírody nyní stojí před rozhodnutím, zda mají pozastavit jeden z nejlepších českých tropických ochranářských projektů, který se zabývá mj. i záchranou tzv. „pivařů z Bornea“ – vzácných opic kahau nosatých. Finanční situaci tohoto a dalších ochranářských projektů v České republice i v zahraničí by však mohl pomoci vyřešit projekt Ekokaravan. Kampaň na získání prostředků pro jeho vytvoření nyní spouští Koalice proti palmovému oleji za podpory Nadace Partnerství.

Koalice proti palmovému oleji, platforma vědců, nevládních organizací, zoologických zahrad i lékařů usilující především o snížení nadbytečné spotřeby palmového oleje, se snaží podporovat různé tropické ochranářské projekty. Mezi ně patří i projekt Zátoka nosatých opic chránící původní prostředí kahau nosatých na východě ostrova Borneo v okolí města Balikpapan, které je nyní navíc paralyzováno vážnou ekologickou katastrofou způsobenou únikem a rozsáhlými požáry ropy. Projekt se nyní dostal do velmi vážné finanční situace a plánuje své aktivity pozastavit. „Ročně je potřeba na chod projektu sehnat několik set tisíc korun, které většinou pocházejí z České republiky a Slovenska. Posledních 12 let mohl projekt fungovat díky občasným mezinárodním grantům či nevelkým prostředkům sehnaným několika dobrovolníky. Prostředky na trvalejší chod bohužel stále chybí, a situace tak nyní dospěla do bodu, kdy hrozí pozastavení, či dokonce ukončení projektu,“ vysvětluje Stanislav Lhota, primatolog a koordinátor projektu v Zátoce nosatých opic.

Další fungování ochranářských aktivit na Borneu by však mohl pomoci zajistit nový projekt „Ekokaravan“, na kterém budou spolupracovat desítky organizací a jednotlivců pracujících na tuzemských i tropických ochranářských projektech. Projekt Ekokaravan by měl být nástrojem pro získání dlouhodobé finanční podpory jednotlivých projektů sdružených v Koalici proti palmovému oleji a Koalici pro ochranu biodiverzity (CCBC), která zaštiťuje 14 projektů a organizací již řadu let působících na poli ochrany přírody a rozvojové pomoci. Zároveň by jeho prostřednictvím byla zvyšována osvěta o ohrožení přírody a možných řešeních.

Situace v neziskovém sektoru není dobrá dlouhodobě. Ve snaze tuto situaci vyřešit nyní spouštíme kampaň na získání prostředků na výrobu Ekokaravanu, který by mohl pomoci zajistit rozumné a trvalé financování ochranářských projektů,“ vysvětluje národní koordinátorka Koalice proti palmovému oleji Martina Skohoutilová. S touto originální maringotkou napojenou za osobní automobil budou dobrovolníci navštěvovat různé akce pro veřejnost, jako jsou hudební festivaly, výstavy, veletrhy a další, a to na celém území Česka i Slovenska.

V maringotce povezeme mobilní výstavu o českých a slovenských ochranářských organizacích a projektech působících u nás doma i v zahraničí a zároveň širokou nabídku jejich benefičního zboží. Nákupem ekologicky šetrných výrobků v Ekokaravanu bude možné okamžitě konkrétní ochranářské aktivity podpořit. Zároveň by se touto cestou mohlo lépe dařit shánět nové dobrovolníky i dárce,“ slibuje si od tohoto projektu ornitolog Břeněk Michálek, správce ptačího parku Josefovské louky, kam se nedávno podařilo přivézt divoké koně. Právě transport divokých koní do přírodovědně hodnotných lokalit na našem území je jedním z mnoha ochranářských počinů, které by měl ochranářský Ekokaravan podporovat.

Realizace projektu, tedy vytvoření samotného Ekokaravanu, byla vybrána k podpoře Matchingovým fondem Nadace Partnerství. „Nadace Partnerství přispěje na projekt Ekokaravan tak, že každou korunu, kterou se nám podaří do konce května získat od dárců či sponzorů, nám zdvojnásobí. A to až do výše 100 tisíc korun,“ doplňuje tisková mluvčí Koalice proti palmovému oleji Kateřina Holubová.

 

kahau nosatý
kahau nosatý
 

« zpět do rubriky