O smyslu českých Vánoc

Neděle, 24. 12. 2017, 9:09 -

Jsou věci niterné, nepřenositelné a nezcizitelné. Jednou z nich je prožitek tradičních českých Vánoc se vším, co k tomu patří. Křesťanský význam, důraz na klasické a konzervativní hodnoty a především okamžik utužování rodinných vazeb, kdy lidé mají jaksi přirozeně blíž a dostatek prostoru k úvahám o věcech duchovních přesahujících naši podstatu.

Není to svátek pouhé nezřízené komerce, kdy za paníze, které nemáme, nakupujeme to, co nepotřebuje. Není to svátek nezřízeného obžérství a přejídání, ze kterého se několik následujících měsíců snažíme organismus dostat do normálu.

Českého Ježíška nedokázal ze srdce dětí vypudit ani ožralý Děda Mráz a už vůbec ne maximálně se snažící k USA servilní vyžraný Santa Klaus, jinak marketingový produkt společnosti Coca-Cola.

Dnes by tradiční české Vánoce chtěla regulovat a korigovat Evropská unie, cenzurovat Lidl a kolaboranti z Evropských a jiných pseudohodnot usilujících o to naplnit Vánoce ideovou náplní servilní k novému světovému řádu. A tomu všemu říkáme důrazné NE! Vánoce byly, jsou a zůstanou tradičně české. A dá-li letos počasí, budou také Ladovsky bílé a zasněžené!

Mgr. Bc. Jan Kopal

 

« zpět do rubriky