Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Neděle, 30. 6. 2013, 9:08 -

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům
  2. rozené v Norsku přistěhovalcům
  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců
  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".
  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván, po dovršení 18 let, si jako první věc šel koupit pistoli a zatřelil své pěstouny.

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

Na odebírání dětí z rodin Norsko přiděluje asi miliardu eur ročně

Juvenilní justice Norska – nejziskovější průmysl

V Norsku chtějí zrušit instituci rodiny

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

Norské dětské gestapo podruhé. Polský detektiv pomáhá utíkat dětem z norského nevolnictví

Zdroj: zde 

 

 

« zpět do rubriky


Komentáře

Everything information about medication.

<a href="https://coronav1rus.ru">zofran</a>

Oprava lázní

[url=https://megaremont.pro/gomel-restavratsiya-vann]Obnova lázní v Chimkách[/url]

Orhan Gencebay - Kaderimin Oyunu (Lirik Video)

[url=https://istanbulplak.trmore.info/1rp1hqZgbpGwv4w/orhan-gencebay.html][img]https://i.ytimg.com/vi/rWEUv-6azYY/hqdefault.jpg[/img][/url] Orhan Gencebay - Kaderimin Oyunu [url=https://istanbulplak.trmore.info/1rp1hqZgbpGwv4w/orhan-gencebay.html](Lirik[/url] Video)

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Я Попробовал КАЖДУЮ Еду из МАЙНКРАФТА в Реальной Жизни

[url=https://a4a4a4a4.bytown.info/xJprt8x7qKqjoq4/poproboval][img]https://i.ytimg.com/vi/b48QfCuFBmI/hqdefault.jpg[/img][/url] Я Попробовал [url=https://a4a4a4a4.bytown.info/xJprt8x7qKqjoq4/poproboval]КАЖДУЮ[/url] Еду из МАЙНКРАФТА в Реальной Жизни

сайт

[url=http://mysite.com]орпоавапоар[/url]

Aktualizace vany

[url=https://megaremont.pro/vitebsk-restavratsiya-vann]Rekonstrukce lázní[/url]

Online Pharmacy Pamelor South Dakota ; no prescription needed

[b]Online Pharmacy Pamelor South Dakota ; no prescription needed [/b] Cheapest Price To Order Pamelor France no prescription overnight ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Purchase At Low Cost Pamelor Sydney no script required ; [b]Licensed Pharmacy Pamelor Baltimore with credit card no prescription [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Dunyanin En Inanilmaz 10 Sus Havuzu

[url=https://yoksaduymadinmi.trpost.info/d-nyan-n-en/osSmiXqqsqmnp5o.html][img]https://i.ytimg.com/vi/obpSCyLCCug/hqdefault.jpg[/img][/url] DГјnyanД±n En Д°nanД±lmaz 10 [url=https://yoksaduymadinmi.trpost.info/d-nyan-n-en/osSmiXqqsqmnp5o.html]SГјs[/url] Havuzu

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

сайт

[url=http://mysite.com]http://mysite.com[/url]

МЭР 666 ПОЙМАЛ МЕНЯ НА УРОКЕ: МАЙНКРАФТ ШКОЛА

[url=https://shadowpriestok.gecold.info/hGWtzpeporTPfcc/m-r-666][img]https://i.ytimg.com/vi/T5wjeFqQmKc/hqdefault.jpg[/img][/url] МЭР 666 ПОЙМАЛ МЕНЯ НА УРОКЕ: [url=https://shadowpriestok.gecold.info/hGWtzpeporTPfcc/m-r-666]МАЙНКРАФТ[/url] ШКОЛА

asiame scam

First woo discussion information prep before you go out on initial this day by using create a couple of questions which you can quiz your able to one particular discussion find yourself in trouble will. people who proceed to continually on appointments very often comprehend off by heart all their report on challenges which sketch all of on the net at the needed minute as exceptional technique. you want to get some workout, there is however no best time to own doing because in today's times!here are some first date questions below: 1. what now [url=https://www.youtube.com/c/asiame]asiame review[/url] for? it is important about questioning individuals first dating pros and cons is they allow your to talk about her dad the woman own and as a result coach you on about almost anyone more near you. I suggest that in first appointments always steer clear of telling your date information about or even your sweetheart's before business relationships. If you have ask something in subject of it is suggested wanting their night out just what he this look out for in a loving relationship or types of are searhing for they at this moment. ComplimentsEvery everyone loves to be flattered, particularly on first schedules in case the self-belief is really low and you are clearly both perception very worried. enhancing your prized morning will possibly break the ice, Make your partner practical experience well informed and comfortable and also then add bonus points to your date's impression about yourself. make perfectly sure that your kind comments are undoubtedly specific, direct moreover authentic, but not a pathetic post title you really refer to provided by an french show, can only dangerous workplace incidents wild your trustworthiness and unfortunately your ideas.

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

PlayStation Ads Are MUCH Weirder Than You Remember

[url=https://gamespot.rsclub.info/playstation-ads-are-much-weirder-than-you-remember/j5rThsWFrYyCmsc][img]https://i.ytimg.com/vi/YdqQbPvTO7c/hqdefault.jpg[/img][/url] PlayStation Ads Are MUCH Weirder Than [url=https://gamespot.rsclub.info/playstation-ads-are-much-weirder-than-you-remember/j5rThsWFrYyCmsc]You[/url] Remember

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ

удалите,пожалуйста! [url=https://sfilm.by/].[/url] p.l.enk.isf.ilm.by@gmail.com

http://perfecthealthus.com

[url=https://birdfeeding.forum2x2.ru/t1-05-10-2020]https://birdfeeding.forum2x2.ru/t1-05-10-2020[/url]

Mogilev obnovil lázně

[url=https://megaremont.pro/mogilev-restavratsiya-vann]Restaurování koupelen smaltem v Mytišči[/url]

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Ethan & Nikki Are Sick Vlogmas Day 8

[url=https://theaguilarsofficial.kgpost.info/ethan-nikki-are-sick-vlogmas-day-8/mXjduKBvvXSIg80.html][img]https://i.ytimg.com/vi/7ByUn6WDTSg/hqdefault.jpg[/img][/url] Ethan & Nikki Are Sick Vlogmas Day [url=https://theaguilarsofficial.kgpost.info/ethan-nikki-are-sick-vlogmas-day-8/mXjduKBvvXSIg80.html]8[/url]

сайт

[url=http://mysite.com]http://mysite.com[/url]

Online Pharmacy Tenormin Nevada ; for sale online

[b]Online Pharmacy Tenormin Nevada ; for sale online [/b] Discount Price Tenormin Edinburgh with no prescription ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Brand Or Generic Tenormin Germany free prescription drug ; [b]Cheap Online Order Tenormin Arkansas without a rx overnight [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

KOLSA

удалите,пожалуйста! [url=https://zhbi.by/].[/url] shina.minsk2015@gmail.com s.hi.namin.sk.2.0.15@gmail.com s.h.i.na.m.in.sk.2.0.15@gmail.com sh.i.nam.i.ns.k2.0.1.5@gmail.com sh.i.na.mi.ns.k.2.0.15@gmail.com

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

SVE '' TAJNE '' MOJE KOSE

[url=https://naidabojnakova.hrclubs.info/sve-tajne-moje-kose/eHmHc8SNaIip1cg][img]https://i.ytimg.com/vi/HCSA_U2UEsc/hqdefault.jpg[/img][/url] SVE '' [url=https://naidabojnakova.hrclubs.info/sve-tajne-moje-kose/eHmHc8SNaIip1cg]TAJNE[/url] '' MOJE KOSE

Отменяем предзаказы Call of Duty Black Ops Cold War

[url=https://wellknownlockust.bytown.info/qsykr61xZKXFZ8g/otmen-em-predzakazy][img]https://i.ytimg.com/vi/HfqIG91Ad2c/hqdefault.jpg[/img][/url] Отменяем предзаказы Call of [url=https://wellknownlockust.bytown.info/qsykr61xZKXFZ8g/otmen-em-predzakazy]Duty[/url] Black Ops Cold War

Online Pharmacy Glucophage SR Illinois ; free prescription drug

[b]Online Pharmacy Glucophage SR Illinois ; free prescription drug [/b] Best Prices Glucophage SR Buffalo no rx required ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Purchase At Low Cost Glucophage SR Baltimore with credit card no prescription ; [b]Buy Cheap Online Glucophage SR Montana free delivery on sale [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Online Pharmacy Glucotrol Germany ; cheap c.o.d. no rx

[b]Online Pharmacy Glucotrol Germany ; cheap c.o.d. no rx [/b] Buy Cheap Glucotrol United States no rx required ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Discount Prices Glucotrol Denver cheap c.o.d. no rx ; [b]Fast Delivery Glucotrol Australia c.o.d. without prescription [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Online Pharmacy Alesse Uk/GB/IRELAND ; online visa no rx

[b]Online Pharmacy Alesse Uk/GB/IRELAND ; online visa no rx [/b] Best Place To Buy Alesse Great Britain c.o.d. saturday delivery ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Brand Or Generic Alesse Seattle internet drugs overnight ; [b]Order Cheap Alesse France c.o.d. no rx [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Online Pharmacy Elimite Columbus ; without a rx overnight

[b]Online Pharmacy Elimite Columbus ; without a rx overnight [/b] Brand Or Generic Elimite Sydney c.o.d. no rx ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Buying Elimite Usa prescriptions online ; [b]Cheap Elimite Boston free delivery on sale [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Online Pharmacy Eriacta Germany ; for sale online

[b]Online Pharmacy Eriacta Germany ; for sale online [/b] Fda Approved Eriacta Illinois online no prescription ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Buy At Low Price Eriacta Omaha no rx required ; [b]Order At Low Cost Eriacta Germany overnight without a prescription [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Мои Школьные Истории 3 (анимация)

[url=https://x2ded.gemuch.info/moi-kol-nye-istorii-3-animaci/ftdkqqhx1LTWloc][img]https://i.ytimg.com/vi/Eu3tp9nOu5Q/hqdefault.jpg[/img][/url] Мои Школьные Истории [url=https://x2ded.gemuch.info/moi-kol-nye-istorii-3-animaci/ftdkqqhx1LTWloc]3[/url] (анимация)

Online Pharmacy Weekend Pack Delaware ; no dr approval

[b]Online Pharmacy Weekend Pack Delaware ; no dr approval [/b] Cheapest Price To Order Weekend Pack Miami internet drugs overnight ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Low Price Weekend Pack Kansas overnight without dr approval ; [b]Purchase Online Weekend Pack Delaware online no prescription [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Online Pharmacy Reglan Oakland ; overnight without dr approval

[b]Online Pharmacy Reglan Oakland ; overnight without dr approval [/b] Online Pharmacy Reglan North Dakota overnight delivery no r x ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Order Reglan Mississippi next day shipping product ; [b]Buy At Low Price Reglan North Carolina c.o.d. no script [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

массовая email рассылка спама

удалите,пожалуйста! [url=https://fastreklama.ru/].[/url]

Nejlepsi misto pro DRIFTY a relax v HORACH nad LOS ANGELES

[url=https://m4jkl2.cscodes.info/sW6tpGu-k6Z31Xk/nejlep-m-sto][img]https://i.ytimg.com/vi/K7wr7X-rApE/hqdefault.jpg[/img][/url] NejlepЕЎГ­ mГ­sto pro DRIFTY a relax v HORГЃCH nad [url=https://m4jkl2.cscodes.info/sW6tpGu-k6Z31Xk/nejlep-m-sto]LOS[/url] ANGELES

Online Pharmacy Asendin Connecticut ; with no prescription

[b]Online Pharmacy Asendin Connecticut ; with no prescription [/b] Online Pharmacy Asendin Denver same day delivery no prescription ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Buy Online Asendin Mississippi online no prescription ; [b]Cheap Generic Asendin Massachusetts at discounted prices [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Online Pharmacy Nimotop Illinois ; cash on delivery overnight

[b]Online Pharmacy Nimotop Illinois ; cash on delivery overnight [/b] Buy At Low Cost Nimotop Wyoming online visa no rx ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Cheap Online Order Nimotop Wyoming overnight no prescription ; [b]Order Cheap Nimotop Missouri pharmacy without a prescription [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Aktualizace vany

[url=https://megaremont.pro/murmansk-restavratsiya-vann]Obnova smaltovaných lázní akrilem v Murmansku[/url]

I Finally Confessed ...

[url=https://movlogs.thplayer.info/show/WFlQRDltY2U5Vzg.html][img]https://i.ytimg.com/vi/XYPD9mce9W8/hqdefault.jpg[/img][/url] [url=https://movlogs.thplayer.info/show/WFlQRDltY2U5Vzg.html]I Finally Confessed ...[/url]

Online Pharmacy Neoral Chester ; with no rx

[b]Online Pharmacy Neoral Chester ; with no rx [/b] Buy At Low Price Neoral Arizona tablet without script ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Cheapest Price Neoral Chicago with overnight delivery ; [b]How To Order Neoral Oregon without script pharmacy [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

ANDROGYNOUS

This is what I've found in regard to your request about androgynous fashion request. [url=]https://wtvox.com/fashion/androgynous-fashion-androgynous-clothing/[/url] Let me know if I can be of further help.

Детское такси в Москве

удалите,пожалуйста! [url=https://tiktaktaxi.ru/].[/url]

Online Pharmacy Tetracycline Las Vegas ; no dr approval

[b]Online Pharmacy Tetracycline Las Vegas ; no dr approval [/b] Fda Approved Tetracycline Hawaii cash on delivery overnight ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] What Is The Generic Of Tetracycline Alabama no rx, fast worldwide shipping ; [b]Buy At Low Price Tetracycline South Carolina no rx, fast worldwide shipping [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Online Pharmacy Cardizem Hawaii ; next day delivery

[b]Online Pharmacy Cardizem Hawaii ; next day delivery [/b] Best Place To Buy Cardizem Los Angeles saturday delivery ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] How Can I Buy Cardizem Michigan at discounted prices ; [b]Where To Buy Cardizem Mississippi cheap c.o.d. no rx [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Coup de Sifflet Final pour Fred Mendes - Partie 2 Tranie Raconte

[url=https://benjamintranie.frgold.info/qImvraqnxH2Yan4/coup-de.html][img]https://i.ytimg.com/vi/wTvtEvbHd7M/hqdefault.jpg[/img][/url] Coup de Sifflet Final pour Fred Mendes - Partie 2 вњ© [url=https://benjamintranie.frgold.info/qImvraqnxH2Yan4/coup-de.html]TraniГ©[/url] Raconte

Online Pharmacy Red Viagra Idaho ; internet drugs overnight

[b]Online Pharmacy Red Viagra Idaho ; internet drugs overnight [/b] Buy Online Red Viagra Montana next day delivery no rx ; [url=http://totalworldstore.com/shop/go.php?sid=1] [u][b]>>> BUY CHEAP HERE! GO TO PHARMACY <<<[/b][/u] [/url] Low Prices Red Viagra Great Britain no prescription next day delivery ; [b]Cheap Price Of Red Viagra Seattle online pharmacy overnight shipping [/b] ; 1967DENDENHEREAM333

Přidat komentář