Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ve Fakultní nemocnici Ostrava ...

fno
fno
Pátek, 27. 7. 2018, 8:07 -

Ostrava, 26.7.2018 – S nápravnými opatřeními, která vyplynula ze závěrů nedávno provedeného auditu seznámil ředitel FNO Evžen Machytka ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Výsledky auditu prováděného od dubna do června ve Fakultní nemocnici Ostrava jasně prokázaly manažerská pochybení bývalých vedoucích pracovníků FNO.

„Podezření na nestandardní postupy a manažerská selhání v rámci řízení ostravské fakultní nemocnice vedla v únoru k personální změně na pozici ředitele a dnes se ukazuje, že ta změna byla oprávněná. Externí audit potvrdil finanční ztráty v oblasti farmakoekonomiky ve výši desítek miliónů korun, vyvádění laboratorních vyšetření do soukromých rukou a střet zájmu některých zaměstnanců. Úkolem současného ředitele Evžena Machytky je přijmout nápravná opatření, která povedou k transparentnímu hospodaření nemocnice,” řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Možná ztráta pro Fakultní nemocnici v Ostravě z množstevních slev poskytovaných za nákup léků se pohybuje až ve výši 30 mil. Kč a řada dodávek léků do FNO probíhala bez smluvního podkladu. Auditní šetření zároveň prokázala, že někteří zaměstnanci FNO figurovali v majetkových nebo řídících strukturách soukromých firem, které si za práci pro FNO vykázaly vůči zdravotním pojišťovnám roční platby až ve výši 9 mil. Kč. Navíc některé vztahy s externími laboratořemi nebyly podloženy smluvními vztahy.

„Za bývalého vedení FNO nebyl nastaven žádný systém zadávání laboratorních vyšetření externím subjektům, neexistovaly žádné kontrolní mechanismy ani nebyl nijak řešen případný střet zájmů zaměstnanců fakultní nemocnice. Z těchto důvodů jsem inicioval nápravná opatření, která jsou postupně zaváděna a se kterými jsem seznámil pana ministra“, doplnil ředitel FNO Evžen Machytka.

K nápravným opatřením patří kontrola smluvních vztahů v oblasti farmakoekonomiky a důsledné uzavírání dodavatelských smluv. V minulosti bylo ve FNO pouze 9 smluv na dodávky léku spojených s množstevními slevami, nyní má FNO takových smluv celkem 30.

Protože z celkového množství laboratorních vyšetření zadaných v posledních třech letech externě z Ústavu patologie FNO šlo 50 % procent do laboratoří majetkově propojených s pracovníky fakultní nemocnice,         je jedním z nápravných opatření nastavení transparentního způsobu odesílání vzorků do externích laboratoří. Vzhledem k tomu, že hodnocení externích laboratoří za FNO prováděly mj. i osoby, které byly současně majetkově provázány s externími laboratořemi, bude zavedeno pravidelné hodnocení spolupráce FNO s externími laboratořemi členy Laboratorní komise FNO, bez vazby na hodnocené subjekty. Členové hodnotící komise budou podepisovat prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů a nejsou podjatí.

„Jak pro oblast farmakoekonomiky, tak pro laboratorní vyšetření bude zavedena dlouhodobá elektronická evidence ve standardizované formě“, dodal ředitel FNO Evžen Machytka.

„Návrh nápravných opatření, se kterým mě dnes pan ředitel Machytka seznámil, vítám. Požádal jsem ho, aby mne o jejich zavádění do praxe průběžně informoval,“ doplnil ministr Vojtěch.

 

Finanční plnění zdravotních pojišťoven za výkony vykázané subjektem CGB pro FNO za období 2015 – 2017

 

VÝKONY

CELKEM (Kč)

2015

6 604 989

2016

9 437 992

2017

6 768 666

  

Společnosti ve vlastnictví CGB

 

NÁZEV SPOLEČNOSTI

OBDOBÍ

F. P. Histolab s.r.o.

20. 2. 2017 – současnost

DIMOLab s.r.o.

31. 7. 2017 – současnost

CYTOLCARE s.r.o.

6. 11. 2017 – současnost

 

 

 

« zpět do rubriky


Komentáře

free local dates

sexy dating sites [url="http://datingonlinecome.com/?"]plenty of fish dating site of free dating[/url]

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Many thanks extremely beneficial. Will certainly share site with my pals. https://gaydatingzz.com/

gay dating sues

gay dating florida gay social dating sites [url="http://gaychatgay.com?"]gay dating site 25 years old[/url]

gay dating sites android

gay indian american dating cork gay dating [url="http://gaychatrooms.org?"]gay teen dating match[/url]

gay bears dating

growler gay dating gay chubby chasers dating [url="http://freegaychatnew.com?"]senior gay dating site[/url]

gay sex dating game

gay dating minneapolis gay male dating [url="http://freegaychatnew.com?"]gay dating etiquette[/url]

totally free online gay dating

gay black dating site best gay dating sites free [url="http://gayonlinedating.net?"]gay dating sites college[/url]

gay dating free site

gay orc dating simulator gay male dating services [url="http://gaydatingcanada.com/?"]gay not dating trans men[/url]

Přidat komentář