Když ubývá právních jistot

Pátek, 10. 11. 2017, 12:02 -

Vyspělé právní řady a společnosti založené na nich počítají s existencí právních jistot. Právní jistota plyne z dodržování práva, ze zachování legality jak při jeho tvorbě, tak i aplikaci. K naplnění požadavku právní jistoty musí být vytvořeny podmínky pro to, aby bylo objektivní právo dlouhodobě stabilní, jednotné, relativně jednoduché a předvídatelné a aby byla dodržovana subjektivní práva všech. 

U nás jsou stále častěji právní jistoty zpochybňovány a narušovány. Naposledy například v souvislosti s podmínkami a právními náležitostmi kandidatury v prezidentských volbách. 

Účelovost takového jednání je do očí bijící. Ptejme se tedy: Cui bono? Komu je to ku prospěchu? Komu vyhovuje rozdrobená a hádající se společnost blízká právní anarchii, kde přestávají platit zákony...? Tyto síly tak činí pod vlajkou vznešených ideálů usilující ve skutečnosti o pravý opak. Havloidní švábi a rozesírači se mají čile k světu.

Mgr. Bc. Jan Kopal

 

« zpět do rubriky